BIERNACKA [?]

Prezes KHS w latach 1919-1922

 

Józef Guzek

Józef GUZEK
Prezes KHS w latach 1922-1923


 

Jerzy Kruszewski

Jerzy KRUSZEWSKI

Prezes KHS w latach 1923-1924

 

 

Ludwik Grabowski

Ludwik GRABOWSKI 

Prezes KHS od października 1926 roku

 

Janina ORŁOWSKA

Prezes KHS w roku 1926

 

Jerzy Sadownik

Jerzy SADOWNIK

Prezes KHS w roku 1929

 

Zofia Kramarz

Zofia KRAMARZÓWNA

Prezes KHS w 1931 oraz w latach 1932-1933

 

Janina Orłowska

Janina POMORSKA

Prezes KHS w latach 1931-1932

 

Emilia STOBIŃSKA

Prezes KHS w roku 1933

 

Henryk Cybulski 

Henryk CYBULSKI

Prezes KHS od maja 1933 roku

 

Jan Wierucki

Jan WIERUCKI

Prezes KHS od 15 marca 1935 roku

 

Maria STANEK

Prezes KHS od października 1935 roku

 

Aleksander Murat

ks. Aleksander MURAT

Prezes KHS w roku 1936


 

Piotr Kaznowski

Piotr KAZNOWSKI

Prezes KHS od maja 1936 do września 1939 roku

 

 Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011, godz. 14:37 - Łukasz Pasim