Opera Omnia Josepha Ratzingera wydawane na KUL

Opera Omnia_okładka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera, w łącznej liczbie 16 tomów. Wydanie Opera Omnia w KUL, rozpocznie t. 11: Teologia liturgii.

Projekt dotyczy uniwersalnej myśli i wszechstronnego dorobku filozoficzno-teologicznego Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, który oddaje doskonale istotę dwutysiącletniego dziedzictwa spotkania trzech kultur: żydowskiej, grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej. Myśl ta jest do głębi humanistyczna, antropologiczna i personalistyczna. A przy tym wyraża nadzwyczajnie współczesną kulturę chrześcijańską w Europie, także polską, zapewne dlatego, że jako Benedykt XVI kontynuuje on w pełni myśl Jana Pawła II, głównie w antropologii, w filozofii Europy, dodając szereg nowych, wartościowych elementów. Jest to zarazem wkład w ogólne dziedzictwo ludzkości, a także w chrześcijańską kulturę narodową Europy i Polski.


 

O promocji Opera Omnia na KUL, TVP Lublin, Panorama Lubelska (00:11:23)

 

O "Opera Omnia", TVP 1, Między niebem i ziemią (00:20:10)


O "Opera Omnia", Radio Watykańskie (od 00:02:25)


Materiał nt. projektu w Panoramie Lubelskiej (00:13:35)


Myśl i dzieło Ratzingera wpływa na rozwój współczesnej kultury i pełniejszy dialog z judaizmem, islamem i innymi religiami; na wspieranie wartości pluralizmu; na zbliżenie między kulturą polska a kulturą niemiecką; i na umocnienie związku chrześcijaństwa polskiego i państwa polskiego.

Udostępnienie przez projekt całego dzieła myśli Ratzingera, obecnego papieża, jest zarazem pogłębieniem myśli poprzednika, Jana Pawła II, papieża Polaka, a przez to i idei chrześcijańskiej Europy, w której Polska odgrywa obecnie decydujące znaczenie jako wyznacznik humanizmu i kultury naszego narodu. Myśl Ratzingera jest żywym świadectwem naszej chrześcijańskiej epoki, w tym polskiej.

Wydanie w języku polskim dzieł obecnego papieża Benedykta XVI stawia miasto Lublin na równi z Freiburgiem i.Br., Rzymem, Paryżem i Madrytem, które w swoich językach narodowych są wydawcami tej bardzo cennej myśli Josepha Ratzingera dla dobra Kościoła powszechnego i całej ludzkości.

Projekt stanowi wielkie wyzwanie i zobowiązanie wobec Stolicy Apostolskiej nie tylko dla naszego Uniwersytetu, ale dla Miasta i Regionu, a także dla całej Polski. Stąd tak ważne jest uczestnictwo Sponsorów tej szlachetnej inicjatywy z naszego regionu. Wyrażamy wielką wdzięczność Sponsorom za włączenie się w realizację naszego projektu.

ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor edycji polskiej


Komitet honorowy:


Zenon Kardynał Grocholewski -
Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

Kardynał Stanisław Ryłko - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

Kardynał Stanisław Dziwisz -
Metropolita Krakowski

Kardynał Kazimierz Nycz -
Metropolita Warszawski

Arcybiskup Celestino Migliore -
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Arcybiskup Zygmunt Zimowski
- Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Arcybiskup Józef Kowalczyk – Prymas Polski

Arcybiskup Józef Michalik - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskup Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

Biskup Antoni Stankiewicz - Dziekan Roty Rzymskiej

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski - Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Prof. dr hab. Michał Seweryński - Senator RP

Dr Grzegorz Czelej - Senator RP

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

KUL_logo.small.jpg

logo_MNiSW


Fundatorzy tomu:

logo_UrzadMarszalkowski_jpg.jpg
Urząd Marszałkowski w Lublinie

logo_PrezydentMiastaLublin_jpg.jpg

 

 

 

 

Prezydent Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin

 


nowe_logotypy.jpg

Lubelski Węgiel "Bogdanka" - logo

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2012, godz. 21:41 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2011-12-22