Psychologia: Jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim, pięcioletnie (10-semestralne).

 

Absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy „magistra psychologii".

 

Specjalności w ramach kierunku studiów:

1.       Psychologia Wspierania Jakości Życia

2.       Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości

 

Moduły w ramach kierunku studiów

W ramach każdej specjalności student na II roku wybiera jeden moduł, realizowany od III do V roku studiów. 

 

MODUŁY W RAMACH SPECJALNOŚCI

PSYCHOLOGIA
 WSPIERANIA JAKOŚCI ŻYCIA

PSYCHOLOGIA
 BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Moduł 1. Psychologia kliniczna i osobowości

Moduł 1. Marketing i reklama

Moduł 2. Psychologia edukacji i komunikacji

Moduł 2. Organizacja i zarządzanie

Moduł 3. Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia

Moduł 3. Doradztwo zawodowe

Moduł 4. Psychologia społeczna i kulturowa

Moduł 4. Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej

Moduł 5. Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji

Moduł 5. Mediacje w biznesie

Moduł 6. Psychologia jakości życia

Moduł 6. Procesy grupowe i kulturowe

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017, godz. 08:51 - Karol Goral