Moduł Organizacja i Zarządzanie

 

Zarządzanie efektywnością organizacji, którego celem jest rozwój ludzi i wzrost zysku firmy to wyzwania, które stawia przed nami aktualnie gospodarka. Celem pracy własnej w ramach proponowanego przez nas modułu jest przede wszystkim spojrzenie na zarządzanie ludźmi poprzez osobiste doświadczenie możliwości zarządzania sobą w kilku ważnych aspektach:

  • Świadomość siebie i własnego potencjału
  • Tożsamość własna a tożsamość organizacji
  • Stawianie sobie atrakcyjnych celów i konsekwentne ich realizowanie
  • Odpowiedzialność za siebie i otoczenie, które kreuję.

Doświadczenie pracy własnej pozwala lepiej towarzyszyć ludziom w biznesie w ich pracy rozwojowej.  Główne założenie przyświecające pracy z kadrą menedżerską w firmach to stwierdzenie: tylko dojrzały człowiek może być dojrzałym menedżerem kierującym rozwojem osób sobie powierzonych (bazujemy na koncepcji dojrzałej osobowości Allporta). Dostarczona podczas zajęć wiedza i doświadczenie pozwolą efektywniej realizować funkcję HR Business Partnera – ważnej i prężnie rozwijającej się aktualnie na rynku pracy. 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 18:06 - Agata Błachnio