Organizacja konferencji

 

 

1. Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej: Ostępy modernizmu, Katedra Literatury Modernizmu KUL, 12 kwietnia 2013.


2. Konferencja naukowa pracowników i doktorantów Katedry Literatury Modernizmu KUL: Praktyka pisania - odsłony życia. Z problemów literatury polskiej 1863-1918, 20 września 2014.


3. Konferencja naukowa pracowników i doktorantów Katedry Literatury Modernizmu KUL: Między powinnością a marzeniem. Pisarze drugiej połowy XIX i początku XX wieku wobec przemian społeczno-kulturowych , 27 czerwca 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Jańczyk
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2015, godz. 20:47 - Urszula Jańczyk