Zainteresowania naukowe

 

Polskie życie literacko-artystyczne na przełomie XIX i XX wieku (Warszawa, Kraków, Lwów); epistolografia dziewiętnastowieczna; czasopiśmiennictwo literacko-kulturalne drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku; autobiografizm w literaturze  

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 10:13 - Agata Poręba