Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Nauki i Kadr KUL w sprawie określenia zasad składania przez pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 pracownicy prowadzący działalność naukową oraz doktoranci KUL są zobowiązani do złożenia w sekretariacie IH do 10 maja 2021 r.:

 

 

Linki pomocne przy wypełnianiu wykazu publikacji:


Link do wyszukiwarki czasopism (2017-2018) : http://punktacjaczasopism.pl/

Link do wyszukiwarki czasopism (2019-2021) i wydawnictw (2017-2021): https://punktoza.pl/

 

Autor: Ewa Krawczak
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021, godz. 11:37 - Ewa Krawczak