doktorant w Katedrze Literatury Modernizmu,
członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza


e-mail: piotr.bordzol@o2.pl

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, godz. 17:18 - Agata Poręba