Zainteresowania  naukowe

  Piśmiennictwo II połowy XIX i początku XX wieku w perspektywie edytorskiej, życie kulturalne na przełomie XIX i XX wieku, koncepcje estetyczne i światopoglądowe literatury i kultury modernizmu, ich kontynuacje i przeobrażenia w czasach współczesnych 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 11:05 - Agata Poręba