2011

  • Odwrócone decorum. „Obrazki więzienne” i „Za kratą Marii Konopnickiej”, [w:] Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, red. G. Marchwiński, D.M. Osiński (w druku).
  • Proza Leopolda Méyeta. Część I: Nowele, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (w druku).
  • Słowo wstępne, [w:] Jego świadectwo trwa… Wokół sesji poświęconej życiu i myśli sługi Bożego ks. Wincentego Granata. Sandomierz, 11 grudnia 2010, red. Z. Janiec, Sandomierz 2011.

 

 

Publikacje wcześniejsze 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 11:07 - Agata Poręba