Regulamin udzielania nauczycielom akademickim płatnych urlopów naukowych

 

Edytowalne wersje formularzy:

  • załącznik 2a - wniosek o urlop w celu przeprowadzenia badań
  • załącznik 2b - wniosek o urlop dla osoby przygotowującej rozprawę doktorską
  • załącznik 2c - wniosek o urlop w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej
  • załącznik 2d - sprawozdanie z urlopu naukowego
  • załącznik 2e - wniosek o urlop celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz
Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2022, godz. 11:09 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak