Moduł Procesy grupowe i kulturowe

 

Studenci wybierający tę ścieżkę kształcenia zapoznają się z aktualna wiedzą dotyczącą grupowych i kulturowych aspektów zawodowego funkcjonowania człowieka. W ramach zajęć zaprezentowane będą szczegółowe kwestie takie, jak: rola zachowań interpersonalnych w procesie grupowym, trening umiejętności przywódczych, mediacje i negocjacje w kontekście międzykulturowym, predyktory sukcesu w organizacjach wielokulturowych, wspieranie pełnienia ról zawodowych, a także uwarunkowania i konsekwencje zachowań o charakterze migracyjnym. Osoba kończąca moduł będzie potrafiła zdiagnozować problematyczne obszary funkcjonowania zespołów, rozwiązać konflikty o charakterze społecznym i kulturowym oraz wybrać i zastosować narzędzia zwiększające efektywność działania zespołu.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 18:10 - Agata Błachnio