Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW 114)

Termin: 26 października 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do pobrania)

PROGRAM (do pobrania)

 

Program konferencji:

 

8.00-8.30 Rejestracja uczestników

8.20 - Otwarcie konferencji - Władze Wydziału

 

8.30 – Część 1. Sesja odczytowa

 

8.30-9.00 „Potrzeba mediacji - i co dalej?”, Dr Aneta Biały, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

9.00-9.30 „Mediacja w ramach wymiaru sprawiedliwości - szanse i ryzyka”, Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, Ministerstwo Sprawiedliwości

 

9.30-10.00 „O zatwierdzaniu ugody mediacyjnej przez sąd – z perspektywy sędziego” SRR Aleksandra Rusin-Batko, Sąd Rejonowy w Zamościu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

10.00-10.15 Przerwa kawowa

 

10.15-10.45 „Co to znaczy skutecznie skierować sprawę do mediacji?”, Iwona Karpińska-Królikowska, Polskie Centrum Mediacji

 

10.45-11.15 „Aspekty mediacji na gruncie prawa niemieckiego”, Peter Daszkowski, Wolf Thesis (Niemcy)

 

11.15-11.45 “Searching for a new impetus to foster civil mediation in Lithuania”, Аssoc. Prof. dr. Natalija Kaminskienė, Mykolas Romeris University (Litwa)

 

11.45-12.15 Przerwa obiadowa

 

12.15 - Część 2. Sesja dyskusyjna

 

12.15-13.45 Panel dyskusyjny 1: „Aktualna sytuacja w zakresie oceny mediowalności spraw cywilnych i gospodarczych kierowanych do mediacji oraz narzędzi stosowanych w praktyce” - Moderator: Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Broński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uczestnicy panelu 1:

Jolanta Kaczorek, Polskie Centrum Mediacji

Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska, Polskie Centrum Mediacji

Paweł Kłos, Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej

SSO Agnieszka Owczarewicz, Sąd Okręgowy w Warszawie

 

13.45-15.15 Panel dyskusyjny 2: „Wnioski i rekomendacje w zakresie oceny mediowalności i stosowanych narzędzi” - Moderator: SSO Agnieszka Jurkowska-Chocyk, Sąd Okręgowy w Lublinie

Uczestnicy panelu 2:

Magdalena Grudziecka, Polskie Centrum Mediacji

Jerzy Książek, Polskie Centrum Mediacji

Damian Bara, Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie

SSO Eleonora Porębiak-Tymecka, Sąd Okręgowy w Lublinie

 

15.15-15.30 Przerwa kawowa

 

15.30 - Część 3. Sesja podsumowująca

 

15.30-16.00 Iwona Karpińska-Królikowska, Polskie Centrum Mediacji

 

16.00-16.30 Zakończenie konferencji, Dr Aneta Biały, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

Konferencja organizowania w ramach realizacji projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 07:42 - Urszula Czyżewska