W Instytucie Nauk Biologicznych po raz kolejny odbywają się warsztaty dla studentów z zagranicy w ramach projektu NAWA SPINAKER. W projekcie uczestniczy 22 studentów z Bośni i Hercegowiny, Turcji, Albanii, Libanu, Ukrainy, Hiszpanii.

Tegoroczne warsztaty na KUL-u przeprowadzane są w trybie hybrydowym.
Uczestnicy mają okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie badań laboratoryjnych m.in. z analizy próbek gleby, hodowli in vitro komórek zwierzęcych, a także mikro i makroflory obszarów chronionych Lubelszczyzny, wykorzystania nanomateriałów czy monitoringu wód. Zajęcia odbywają się w języku angielskim i są prowadzone przez naukowców z Wydziału Medycznego KUL.

 Studenci z innych krajów są bardzo zaskoczeni tym, jak dużo praktyki w laboratorium mają studenci biotechnologii na KUL. I jak przekłada się to na umiejętności zawodowe – mówi dr Radosław Mencfel koordynator kierunku biotechnologia.

Finałem edycji będą ostatnie zajęcia z udziałem potencjalnych pracodawców z lubelskich firm, którzy ocenią efektywność tegorocznych warsztatów.

– Pracujący w grupach studenci na koniec muszą zaprezentować efekty swoich badań przedstawicielom biznesu – instytucji i firm. To oni wydadzą opinię, czy zostały zrealizowane cele tych warsztatów, ponieważ jako członkowie konwentu pracodawców kierunku biotechnologia, partycypowali w przygotowywaniu programu – informuje dr Mencfel.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2023, godz. 13:35 - Grzegorz Tutak