12 grudnia 2018 roku Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowało projekcję filmu przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej pt. "Niezwyciężeni". Po projekcji odbyła się dyskusja na jego temat z udziałem prof. Rafała Wnuka, kierownika Katedry Historii i Historiografii Europy Wschodniej. Podczas dyskusji analizowano elementy filmu i wskazywano na mocne oraz na słabe strony filmu. Głos w dyskusji bardzo aktywnie zabierali członkowie KNHS KUL. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i otwartej atmosferze. 

Autor: Dawid Kurjaniuk
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, godz. 17:49 - Dawid Kurjaniuk-Krajewski