Instytut Pedagogiki KUL jest partnerem w międzynarodowym projekcie pt. Promoting Mentors' Work in Education (PROMENTORS)" współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym.

 

Celem projektu jest wypracowanie modelu mentoringu dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL - także University of Exeter (UK), Jyväskylä University (Finlandia), University of Bucharest (Rumunia) oraz 9 uczelni izraelskich kształcących nauczycieli.

 

Projekt będzie trwał w latach 2020-2023; uczestniczy w nim 12 pracowników naszego Instytutu.

 

Kierownikiem zespołu merytorycznego KUL jest dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zysk, zaś koordynatorem ds. finansowo-administracyjnych - dr Urszula Czyżewska (Dział Projektów Międzynarodowych KUL). Koordynator projektu oraz dr Ewelina Świdrak i dr Agnieszka Linca- Ćwikła brały już udział w warsztatach projektowych w Talpiot College w dniach 17-21 lutego 2020.

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2020, godz. 12:10 - Maria Mazurek-Olszowa