1. Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2003 (pod kierownictwem dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2003/2004, które dotyczyły poziomu czytelnictwa wśród maturzystów. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co czytają maturzyści?, „Zeszyty Szkolne" 2004, nr 3, s. 128-140].

2. Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2005" (pod kierownictwem dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2004/2005, które dotyczyły sytuacji w gimnazjach po sześciu latach reformy oświaty. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co słychać w gimnazjum? O nauczycielach, uczniach i szkole po sześciu latach reformy, „Zeszyty Szkolne" 2005, nr 4, s. 68-75].

3. Sekretarz tzw. grantu własnego „Historia literatury - na nowo odczytana. Program badawczy (2007-2010)" (kierownik grantu: dr hab. S. J. Żurek, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2008, godz. 12:20 - Aleksandra Dziak