Studia z filologii polskiej
(2001-2006) 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
Mgr filologii polskiej
(2006) 
na podstawie pracy: Film jako narzędzie dydaktyczne w procesie edukacyjnym w szkole ponadgimnazjalnej (prowadzący: dr hab. Sławomir Jacek Żurek, recenzent: prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek)

Studia doktoranckie (2006-) 
 
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2008, godz. 12:28 - Aleksandra Dziak