1. Konferencja naukowa „Literatura emigracyjna w szkole" zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, 5-6 grudnia 2006 r. - prowadzenie biura konferencji

2. Szkolenie metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa, 21 grudnia 2006 r.

3. Konferencja naukowa "Czy istnieje kryzys młodego pokolenia?" - 13 kwietnia 2007 r. w Lublinie - uczestnictwo w "Warsztacie z kulturotwórczych metod pracy z tzw. trudną młodzieżą (plastykoterapia)" zorganizowanym przez Koło Naukowe Studentów MISH KUL, Koło Studentów Filozofii KUL, Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM w Warszawie oraz Samorząd MISH UW.

4. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zapobieganie agresji w szkole" - 25 kwietnia 2007 r. w Warszawie - uczestnictwo w warsztacie "Techniki mediacyjne - narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów szkolnych bez przemocy" zorganizowanym przez Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

5. Konferencja "Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych" - 21-22 maja 2007 r. w Zielonej Górze - uczestnictwo.

6. Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - referat: Sposoby kształtowania się wiedzy historycznoliterackiej na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej od 1918 do 1998 roku - próba przekroju.Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2008, godz. 12:19 - Aleksandra Dziak