program konferencji

IV Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS

21-22 kwietnia 2016, Instytut Psychologii KUL

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

oraz

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

 

zapraszają na IV Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS, który odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Lublinie. Od trzech lat odbywają się konferencje Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS. Dotychczasowe edycje konferencji odbyły się w Warszawie, we Wrocławiu oraz w Gdańsku. Konferencje te cieszą się dużą popularnością wśród członków sekcji oraz osób zainteresowaną zagadnieniami z obszaru psychologii międzykulturowej. W ramach konferencji planowane są sesje referatowe oraz wykład specjalny. Gościem specjalnym będzie Pani Profesor Debi Roberson z University of Essex (UK). Do udziału w konferencji zapraszamy osoby zainteresowane tematyką psychologii międzykulturowej. Konferencja będzie okazją do prezentacji aktualnych wyników badań, do wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Lublinie, w KUL przy Al. Racławickich 14, w Sali CN-208

Mapa budynków KUL

Jak dojechać z dworca PKP?

 

WAŻNE TERMINY

  • do 15 marca 2016r. włącznie przesłanie informacji o udziale biernym oraz czynnym wraz ze zgłoszeniem (abstrakt do 250 słów)
  • do 20 marca wysyłanie akceptacji
  • do 30 marca – program konferencji
  • do 10 kwietnia wniesienie opłaty konferencyjnej

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Opłata konferencyjna (obejmuje 2 obiady i bankiet) wynosi:

  1. 184,5 zł (w tym 23% VAT) dla jednostek (osób) pokrywających koszt konferencji ze środków własnych
  2. 150 zł (zwolnione z VAT). Podstawa do zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy - usługi kształcenia są finansowane w całości ze środków publicznych, w rozumieniu ww. ustawy o finansach publicznych. Jeżeli natomiast są finansowane z ww. środków w co najmniej 70%, ale mniej niż 100%, korzystają ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia.

Warunkiem otrzymania faktury z ze stawką zwolnioną jest odesłanie wraz z kartą zgłoszenia oświadczenia dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT podpisanego przez jednostkę opłacającą. Skan oświadczenia prosimy przesłać na adres  ksiegowosc@tnkul.pl

Wpłaty należy dokonać na konto: Towarzystwo Naukowe KUL

  1. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

Bank Pekao S.A. O/Lublin 04 1240 5497 1111 0000 5004 9437

podając w tytule przelewu tytuł konferencji: Zjazd Psychologii

 

Oświadczenie_do_VAT

 

 

Organizatorzy konferencji

Aneta Przepiórka

Agata Błachnio

Wiktor Razmus

Mariola Łaguna

 

partnerzy konferencji

   

 

 

pb_logo_ogolne_rgb_duze

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016, godz. 09:00 - Agata Błachnio