Moduł Psychologia edukacji i komunikacji

 

Jednym z wielu obszarów, gdzie absolwent psychologii może szukać pracy jest szeroko rozumiany system edukacji. Podstawowym wymogiem w uzyskaniu zatrudnienia w różnego typu placówkach oświatowych jest oprócz dyplomu magistra psychologii także przygotowanie pedagogiczne. Większość absolwentów psychologii musi uzupełniać je na dodatkowych, płatnych kursach lub studiach podyplomowych.

Program realizowany w module edukacja i komunikacja uzupełniając przedmioty realizowane w kursie podstawowym na psychologii jakości życia umożliwia uzyskanie zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym łącznie z dyplomem magistra psychologii. Absolwenci psychologii KUL z tym zaświadczeniem mogą szukać pracy jako:

  • psycholog w Poradniach Psychologicznopedagogicznych,
  • psycholog szkolny,
  • nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych,
  • psycholog prowadzący wczesną stymulację rozwoju,
  • psycholog prowadzący terapię i rewalidację indywidualnych w Ośrodkach Szkolno-wychowawczych,
  • nauczyciel Przygotowania do życia w rodzinie,
  • nauczyciel ścieżki programowej Pedagogika mediów,
  • psycholog przygotowujący i prowadzący programy wychowawcze i profilaktyczne (np. zapobiegania agresji, zapobiegania używaniu narkotyków),
  • negocjator w konfliktach szkolnych,
  • oraz uczestnik wszelkich innych przedsięwzięć placówek oświatowych.
Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 17:56 - Agata Błachnio