Moduł Psychologia jakości życia

 

Jakość życia – to jedno z najważniejszych kryteriów i warunków szczęścia człowieka. Rozwój cywilizacji zmierza w kierunku stwarzania człowiekowi optymalnych warunków dla wysokiej jakości życia, a przed psychologami otwiera się nowe pola zawodowej aktywności: oddziaływanie w kierunku tworzenia czynników sprzyjających wysokiej jakości życia.  

O ile psychologia kliniczna zajmuje się rozpoznawaniem, korygowaniem i leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego, to w centrum zainteresowania psychologii jakości życia leży optymalizowanie warunków szczęścia, wszechstronnego rozwoju i możliwego komfortu fizycznego, i psychospołecznego, niezależnie od sytuacji osobistej, zdrowotnej i społecznej.

Celem modułu jest wprowadzenie uczestników w aktualną wiedzę oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie promowania wysokiej jakości życia. Chodzi o rozpoznawanie szans, zagrożeń i możliwości tkwiących w potencjale jednostek, grup, instytucji i środowisk, dających się stymulować w kierunku pełnego funkcjonowania i rozwoju gwarantującego wysoką jakość życia.

Podejmowane zagadnienia obejmują trzy obszary:

  • Teoria – czym jest jakość życia i jakie ma komponenty
  • Badania – co wiadomo o jej uwarunkowaniach w danym obszarze doświadczeń
  • Aplikacje – jak można oddziaływać na osobę oraz środowisko celem maksymalizowania jakości życia.

Tematyka zajęć dotyczy kwestii – jak wysoka jakość pozwala

  • rozwijać zdolności i żyć na miarę osobistego potencjału
  • tworzyć wspierające autentyczne kontakty z ludźmi i pomnażać warunki szczęścia
  • zapobiegać ryzyku wypalenia, zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych czy wykluczenia społecznego
  • w sposób twórczy przezwyciężać trudności, rozwiązywać kryzysy i wzrastać po traumie.

Wspólnym rdzeniem tematyki modułu są koncepcje jakości życia, optymalnego funkcjonowania i psychologia pozytywna; zagadnienie specyficzne dotyczą jakości życia w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, w okresie młodości, dorosłości i starości, w pracy i w środowisku.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 17:57 - Agata Błachnio