Moduł Psychologia społeczna i kulturowa

 

Moduł Psychologia Społeczna i Kulturowa poświęcony jest najważniejszym i aktualnym zagadnieniom społecznym i kulturowym. Rozwija wiedzę studenta w zakresie społecznego funkcjonowania człowieka i przemian które niesie współczesna kultura. Poszerza wiedzę w zakresie tak istotnych problemów jak między innymi: zagadnienie psychoseksuologii i wzorców zachowań seksualnych, zachowań prospołecznych, psychologicznej problematyki funkcjonowania jednostki w grupie, uwarunkowań zachowań przestępczych czy rozwojowych aspektów społecznego funkcjonowania. Wiedza z zakresu tego modułu będzie przydatna psychologowi w każdej sytuacji, gdyż człowiek zawsze funkcjonuje w jakimś kontekście społecznym 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 17:58 - Agata Błachnio