PUBLIKACJE 1990–2006


 1990
 1. Opus Dei, „Nowe Relacje”, nr 6 (1990), s. 5.
 2. Tak to widać z Instytutu, rozmowa z prof. dr Teodorem Juszkiewiczem z Instytutu Weterynarii w Puławach, „Nowe Relacje”, nr 7 (1990), s. 7.
 3. W 75 rocznicę bitwy pod Jastkowem, „Nowe Relacje”, nr 10 (1990), s. 13. Przedruk w: „Gazeta Jastkowska”, nr 1 (1990), s. 3.
 4. Dworki, pałace, ogrody do wzięcia, „Nowe Relacje”, nr 11 (1990).
 5. Dworki, pałace..., „Nowe Relacje”, nr 12 (1990), s. 8
 6. Dworki, pałace..., „Nowe Relacje”, nr 13 (1990), s. 8.
 7. Nie przyszedłem, aby burzyć, rozmowa z K. Gorczycą, wójtem gminy Jastków, „Nowe Relacje”, nr 14 (1990), s. 6.
 8. Dworki, pałace, –tamże, s. 8.
 9. Dworki, pałace..., „Nowe Relacje”, nr 15 (1990), s. 8.
 10. Dworki, pałace, „Nowe Relacje”, nr 16 (1990), s. 8.
 11. Po tej stronie Wisły jesteśmy jedyni, rozmowa z Ryszardem Patkowskim, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Chełmie, –tamże, s. 8–9.
 12. Mróz przyszedł nad ranem, „Gazeta Domowa”, nr 10 (1990), s. 4.
 13. Zagram dla naszego króla, rozmowa z Rafaelem Riqueni, „Gazeta Domowa”, nr 11 (1990), s. 4.
 14. Po hiszpańsku, Tortilla de papas, pato delicias, –tamże, s. 5.
 15. Dziwne przygody kanonika za Pirenejami czyli o niebezpieczeństwach podróży w cudze strony rzecz, "Gazeta Domowa, nr 16 (1990), s.3-4.

 1991

 1. Papież w Composteli, „Ethos” nr 15/16 (1991), s. 299–303.
 2. Un historiador polaco interesado en las relaciones hispano–polacas (wywiad dla hiszpańskiego dziennika) „El Ideal Gallego”, 28 VII 1991, s. 10.
 3. Las fiestas de España czyli jak bawią się w Hiszpanii?, „Gazeta Domowa”, 1(1991), s. 3, 6.
 4. Blanco y negro. Hiszpańska prasa, „Gazeta Domowa”, nr 38 (1991), s. 7.

 

1992 

 1. El Polaco Jakub Sobieski peregrino a Santiago en 1611, „Peregrino”, 28 (1992), s. 22–23.
 2. Biblioteki i archiwa kościelne Toledo, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 61 (1992), s. 115–124.
 3. Compostela ‘91, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 1 (1992), s. 4.
 4. U bram Eskurialu, (wywiad ) „Przegląd Akademicki”, nr 7 (1992), s. 24.
 5. Santiago de Compostela. U źródeł jedności chrześcijańskiej Europy, „Przegląd Akademicki”, nr 11 (1992), s. 21.
 6. Szlaki pielgrzymkowe do Composteli w średniowiecznej Hiszpanii, „Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego TPN”, nr 110 (1992), s. 77–83.
 7. Misja Pedro Arandy w Gdańsku. Kilka uwag o handlu gdańsko–hiszpańskim w drugiej połowie XVIII wieku, „Rocznik Gdański”, t. 52, 1992, s. 159–186.

 1993

 1. La Universidad forja personalidades, (wywiad dla hiszpańskiego czasopisma) „Info– Peregrino”, 1993, s. 8.
 2. Z dźwiękiem gitary, rozmowa z A. Ziółkowskim, „Express–Fakty”, nr 109 (1993), s. 8–9.
 3. Dwie ojczyzny Makowieckiej. Po drogach polsko–hiszpańskich, „Express–Fakty”, nr 122 (1993), s. 8.
 4. Krótka historia parafii Dąbrowica, „Echo Dąbrowicy”, Boże Narodzenie 1993, s. 5–6.

 

 1994

 1. Hiszpania, 20 lat po odejściu caudillo, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 1 (1994), s. 19–20.
 2. Nastroje profrancuskie i proniemieckie w Hiszpanii w czasie I wojny światowej, –„NPW”, nr 2 (1994), s. 16–17.
 3. Opus Dei, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 7 (1994), s. 33–35.
 4. Opozycja wojskowa w Hiszpanii frankistowskiej, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 3–4 (1994), s. 22–23.
 5. Upadek znaczenia rodu magnackiego na przykładzie Firlejów. Urzędy i godności, „Rocznik Przemyski”, t. 29–30, 1993/94, z. 3, s. 35–48.
 6. Polonia e Iglesia. Ayer y hoy, „Caminos de Liberación. Revista de Mercedarios”, nr 66 (1994), s. 5.
 7. Hiszpańska Polonia. Moje spotkania z Gabrielą Makowiecką, „NPW”, nr 8–9 (1994/95), s. 24–25.
 8. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, „Echo Dąbrowicy”, Wielkanoc 1994, s. 9–10.
 9. Hiszpańskie impresje, wywiad dla gazety festiwalowej (Nieustający Festiwal Gitarowy, Lublin, 17–19 XI 1994), s. 4.

 

 1995

 1. La descripción española de la Polonia de los años 70 del siglo XVII, „Investigaciones Históricas” (Universidad de Valladolid), nr 15 (1995), s. 195–207.
 2. Biskupi hiszpańscy przestrzegają, –NPW, nr 2 (1995), s. 23–25.
 3. V Kongres Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Europy, „NPW”, nr 8–9 (1995), s. 35.
 4. Organizacje katolickie w II Rzeczypospolitej i wnioski na dziś, „Echo Dąbrowicy”, Wielkanoc 1995, s. 11–13.
 5. Z prac zespołu synodalnego, „Echo Dąbrowicy”, Dożynki 1995, s. 5–6.
 6. Uwaga sekty, „Echo Dąbrowicy”, Boże Narodzenie 1995, s. 18–21.

 1996

 1. Narada Hispanistów, „Przegląd Uniwersytecki KUL” 1(1996), s. 16.
 2. Towarzystwo Hiszpańsko–Polskie KUL. Bilans 5–lecia, „Przegląd Uniwersytecki”, 1 (1996), s. 19.
 3. Astures. Ludy na krańcach imperium rzymskiego, „Przegląd Uniwersytecki KUL” 1996.
 4. Źródła do dziejów Polski i polonika w archiwach hiszpańskich, „Kwartalnik Historyczny”, CIII, 1996, 2, s. 45–54.
 5. El proyecto de llevar colonos polacos a España en 1772, w: „Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico”. Simposio Internacional de Hispanistas. Cracovia 26–28 de octubre de 1995, Cracovia 1996, s. 47–57.
 6. El profesor universitario un testigo de la fe en el mundo de la cultura, [w:] Europa. Profecia e Esperanza, Santiago de Compostela 1996, s. 183–187.
 7. Początek współpracy UPR i SLN w Lublinie, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 1–2 (1996), s. 42.
 8. Hiszpania w początkach ery Józefowej, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, nr 3–4 (1996), s. 9–10 (z R.A.)
 9. Katolicki, arcykatolicki..., „Najwyższy Czas”, 41 (1996), s. II (sprostowanie).
 10. Flamenco „Serranita” rozmowa z Victorem Monge, „Na przykład. Kultura i ekologia” – miesięcznik, nr 39/40, s. 5, 32–33.
 11. Jeszcze o misji Pedro Arandy w Gdańsku w 1761 roku, „Rocznik Gdański”, t. LVI, 1996, z. 2, s. 17–22.
 12. Ambasada hiszpańska w Polsce w latach 1760–1762. Organizacja i funkcjonowanie. „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, z. 4, s. 769–793.
 13. Święto kwitnących sadów, „Echo Dąbrowicy”, Dożynki 1996, s. 15–16.
 14. Kongresy Eucharystyczne, „Echo Dąbrowicy”, Boże Narodzenie 1996, s. 15–16.

 

1997 

 1. Odkrywanie światów. Humanizm, Orient–Okcydent. Komunikat z konf. naukowej, „Przegląd Uniwersytecki KUL”, nr 2 (1997), s. 11.
 2. Kontakty Rzeczypospolitej z Płw. Pirenejskim (XVI–XVIII w.) w krzywym zwierciadle, „Studia Historyczne”, R. XXXIX, 1997, z. 4, s. 561–570 (recenzja z R. Skowronem).
 3. Polski legionista generała Franco, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, 3–4 (1997), s. 21–23.
 4. Viva Cristo Rey!, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, 5–6 (1997), 23–24.
 5. Hiszpańska podróż ks. Józefa S. Pelczara 1899r., „Rocznik Przemyski”, t. XXXIII (1997), z. 3, s. 51–60.
 6. Po drogach polsko–hiszpańskich, „Scriptores Scholarum”, nr 14, zima 1997 s. 98–102.
 7. Ocalić od zapomnienia (polscy legioniści gen. Franco). List do Redakcji, „Najwyższy Czas”, nr 34 (1997), s. II.
 8. Wstęp i opracowanie [w:] Józef Tyszkiewicz, Inkwizycja hiszpańska, Lublin 1997.
 9. Refleksje o kolendzie, „Echo Dąbrowicy”, Wielkanoc 1997, s. 16–18.
 10. Dożynki gminne w Dąbrowicy, „Echo Dąbrowicy”, Boże Narodz. 1997, s. 12–13.
 11. Aldek. Wspomnienie o przyjacielu, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, 7–8 (1997), s. 41.
 12. „Cartas interceptadas”. O kontroli korespondencji w osiemnastowiecznej Hiszpanii, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Prof. Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1. red. H. Gapski, Lublin 1997, s. 684–690.
 13. Asturia, w: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Współczesna Wydawnictwa Gutenberg–Print. Suplement Współczesny, t. 24/2, Warszawa 1997, s. 89–90.
 14. Atahualpa, w: tamże, s. 103.
 15. Awentyńska secesja, tamże, s. 189.
 16. Azaña y Díaz Manuel, tamże, s. 197–198.
 17. Aznar José María, tamże, s. 213–214.

 1998

 1. Problematyka samorządowa w konstytucji Hiszpanii, „Obserwator Regionalny”, 1 (1998), s. 41–42.
 2. Barcelona, [w:] Wielka Ilustrowana Encyklopedia Współczesna Wydawnictwa Gutenberg–Print. Suplement Współczesny, t. 25/3, Warszawa 1998, s. 107–108.
 3. Battle y Ordoñez José, tamże, s. 200–201.
 4. Belalcazar, Sebastian de Moyano, tamże, s. 284.
 5. Manuel Belzu Isidro, tamże, s. 313–314.
 6. Betanzos Juan de, tamże, t. 26/4, Warszawa 1998, s. 98.
 7. Betanzos Pedro de, tamże, s. 98.
 8. Bloch Czesław, tamże, s. 275–276.
 9. Bloch Marc, tamże, s. 276.
 10. Objawienia fatimskie, „Echo Dąbrowicy”, Wielkanoc 1998, s. 4–5.
 11. Tradycje samorządowe w Portugalii, „Obserwator Regionalny”, 4–5 (1998), s. 46–47.
 12. Cómo descubrir el secreto de una cifra diplomática, „Investigaciones Históricas”, (Universidad de Valladolid), nr 18 (1998), s. 109–122.
 13. Święto kwitnących sadów’ 98, „Echo Dąbrowicy”, Dożynki 1998, s.
 14. Spór o Arandę. Odpowiedź na recenzję, „Przegląd Historyczny”, t. LXXXIX, 1998, z. 2, s. 277–285.
 15. Rafael Gómez Perez, El Opus Dei. Próba wyjaśnienia, tłumaczenie z ks. Januszem Lekanem, Lublin 1998.

 

 1999
 1. Bogotazo, [w:] Wielka Ilustrowana Encyklopedia Współczesna Wydawnictwa Gutenberg–Print. Suplement Współczesny, t. 27/5, Warszawa 1999, s. 10.
 2. Bolingbroke Henry Saint John, tamże, s. 28.
 3. Braudel Fernand Paul, tamże, s. 150.
 4. Burgos, tamże, s. 280–281.
 5. Początek współpracy historyków z Uniwersytetem La Rioja, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2, 1999, s. 18, 24.
 6. Historycy KUL na sympozjum naukowym w Hiszpanii, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4 (1999), s. 23, 26.
 7. Misje u progu 2000 roku, „Echo Dąbrowicy”, Dożynki 1999, s. 6–7.
 8. Towarzystwo Hiszpańsko–Polskie KUL. Bilans dekady, „Przegląd Uniwersytecki”, nr (1999), s. 24, 27.
 9. 50–lecie parafii św. Idy w Münster, „Echo Dąbrowicy”, nr 20 (1999), s. 14–18.
 10. Polski legionista generała Franco. „Nasz Dziennik”, 24 XII 1999.
 11. Kajetana Zbyszewskiego ”dzienniczek” podróży po Hiszpanii z roku 1794, „Studia Iberystyczne”, Kraków, 1 (1999), s. 49–72.

 

2000 

 1. Diariusz podróży hiszpańskiej księdza Juwenalisa Charkiewicza z 1768 roku. W związku z książką Bogdana Roka, Diariusz podróży hiszpańskiej..., „Studia Historyczne”, R. XLIII, 2000. Z. 3 (170), s. 521–532.
 2. Czerwoni polegli, „Najwyższy Czas”, nr 13 (2000), s. XLII.
 3. Jubileusz 50–lecia parafii Dąbrowicy, cz. 1, „Echo Dąbrowicy”, nr 22 (2000), s. 13–14.
 4. Hasło „Brygady międzynarodowe”, [w:] Encyklopedia białych plam, t. 3, Radom 2000, s. 186–187.
 5. Szyfr Felipe Rodrigueza z 1726 roku, [w:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek, Lublin 2000, s. 725–744.
 6. Julio Caro Baroja, Pan Inkwizytor, wstęp i przekł. C. Taracha, Lublin 2000, Biblioteka Hiszpańska, t. 3.
 7. Wielki Jubileusz parafii Dąbrowica, „Echo Dąbrowicy”, 23 (2000), s. 17–23.
 8. Hasła „cristeros” i „Dąbrowszczacy”, [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. 4, Radom 2000, s. 129, 225–226.
 9. Antonio Fontán, Jerzy Axer (eds.) Españoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco, Madrid, Alianza Editorial, 1994, 366 pp., recenzja, „Estudios Hispánicos”, t. VIII, Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, Wrocław 2000, p. 129–133.
 10. Ryszard Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Kraków, Universitas, 1997, 311 pp., 4 mapas, recenzja, tamże, s. 133–136.
 11. I Encuentro de Historia Comparada Hispano–Polaca. Universidades de la Rioja y Lublin, Logroño 26–29 IV 1999, tamże, s. 232–235.
 12. Order Złotego Runa dla księcia Alberta, [w:] Studia nad sztuką Renesansu i Baroku, t. IV, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 253–262.
 13. Hiszpański wywiad w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku, w: Studia polsko–hiszpańskie. XVIII wiek, red. J. Kieniewicz, Warszawa 2000, s. 89–102.
 14. Prywatna korespondencja hrabiego Arandy z Warszawy (1760–62), „Roczniki Humanistyczne KUL”, T. XLVIII (2000), z. 2, s. 293–311.

 

 2001

 1. Albacete, historia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 1, Warszawa 2001, s. 317.
 2. Alberoni Gulio, tamże, s. 325.
 3. Alcala de Henares, historia, tamże, s. 336.
 4. Alkad, tamże, s. 393–394.
 5. Almeria, historia, tamże, s. 412.
 6. Andaluzja, historia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 2, s. 24.
 7. Aragonia, historia, tamże, s. 217.
 8. Aranda Pedro Pablo Abarca de Bolea, tamże, s. 221.
 9. Asiento de Negros, tamże, s. 367.
 10. Asturia, historia, tamże, s. 397.
 11. Avila, historia, tamże, s.548.
 12. Badajóz, historia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, s. 83–84.
 13. Baleary, historia, tamże, s. 132.
 14. Barcelona, historia, tamże, s.221–222.
 15. Baskonia, historia, tamże, s. 291.
 16. Bilbao, historia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 4, s. 67.
 17. Burbonowie hiszpańscy, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 5, s. 50.
 18. Cáceres, historia, tamże, s. 116.
 19. Campomanes Pedro Rodríguez de, tamże, s. 147–148.
 20. Carvajal y Lancaster José, tamże, s. 193.
 21. Ceuta, historia, tamże, s. 301.
 22. Hiszpańska dyplomacja, „Przegląd Uniwersytecki KUL”, nr 1 (2001), s. 16.
 23. Obchody święta niepodległości w Dąbrowicy, „Echo Dąbrowicy”, Wielkanoc 2001, s. 11–14.
 24. El Rioja histórico. La Denominación de Origen y su Consejo Regulador, red. J. L. Gómez Urdañez, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Logroño 2000, s. 238, recenzja, „Przegląd Historyczny”, t. XCII, 2001, z. 2, 242–244.
 25. Alberto Marcos Martín, España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad. Crítica/Caja Duero, Barcelona 2000, ss.751, recenzja, „Przegląd Historyczny”, t. XCII/3, 2001, z. s. 351–354.
 26. Wacław Pardo, Polski legionista generała Franco, wstęp (s. 7–12), opracowanie i przypisy C. Taracha, Radom 2001.
 27. We wspólnej Europie. Polska–Hiszpania, XVI–XX wiek. Referaty wygloszone podczas sympozjów historyków polskich i hiszpańskich w Lublinie i Logroño, wstęp i redakcja Cezary Taracha, Lublin 2001, s. 5–18./rec. “Estudios Hispanicos”, 11 (2003), s. 252–257.
 28. Hiszpańskie służby wywiadowcze za panowania Ferdynanda VI, [w:] We wspólnej Europie, s. 109–132.
 29. Msza prymicyjna ks. Jurgena Streuera, „Echo Dąbrowicy”, Boże Narodzenie 2001, s. 8–9.
 30. Sympozjum „Hiszpania–Polska, wiek XX”, „Przegląd Uniwersytecki”, 2001
 31. Fronteras de guerra o colaboración. El mundo islámico en el pensamiento de un ilustrado español, [w:] Terra Marique. The cultural intercourse between the European center and periphery in modern time, ed. J.Kieniewicz, Warszawa 2001, s.140–145.

 

2002 
 1. Ciudad Real, historia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 6, s. 84.
 2. Corregidor, tamże, s. 165–166.
 3. Cuenca, tamże, s. 208.
 4. Ensenada Zenon de Somodevilla y Bengoechea, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 8, s. 271.
 5. Esquilace, Squilace Leopoldo de Gregorio, tamże, s. 337.
 6. Estremadura, historia, tamże, s. 358.
 7. Familijne pakty, tamże, s. 529.
 8. Ferdynand VI, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 9, s. 20.
 9. Filip V, tamże, s. 64.
 10. Floridablanca, tamże, s. 206.
 11. „Konkwista”, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 107–110.
 12. Hasła do Dictionaire d’Histoire Eclesiastique: Kazimierz Łubieński, Jan Dominik Łopaciński
 13. Rok Joaquina Rodrigo na Nieustającym Festiwalu Gitarowym w Lublinie, „Świat Gitary”, 1 (2002), s. 57–58.
 14. Spotkanie z muzyką organową w Dąbrowicy – inauguracja , „Echo Dąbrowicy”, 27 (2002), s. 8.
 15. Biczownicy z San Vicente de la Sonsierra, „Roczniki Humanistyczne”. T. XLVIII, z. 2, 2000. Zeszyt specjalny, druk 2002, s. 561–568.
 16. „Bombowy” temat w relacji hrabiego Arandy z Warszawy, 1761, [w:] Religie, edukacja, kultura. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 633–643.
 17. Wacław Pardo, Polski legionista generała Franco, omówienie, „Nasz Dziennik”, 2002
 18. Izabela Katolicka, [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. 8, 2002, s. 260–262
 19. Święto kwitnących sadów 2002, „Echo Dąbrowicy”, 28 (2002), s. 14–15
 20. Dąbrowica i Münster (Gremendorf) – 10 lat partnerstwa, „Echo Dąbrowicy”, 29 (2002), s. 7–11.
 21. Zaproszenie do Valladolid – stolicy Starej Kastylii, „Gazeta Jastkowska”, 12 (2002), s. 20–21.
 22. II y III Encuentros de Historia Comparada Hispano–Polaca, Lublin, 21–22 XI 2000 y 26–27 XI 2001, „Estudios Hispanicos”, 10 (2002), s. 234–235.

 

2003 
 

 1. II „Spotkania z Muzyką Organową” w Dąbrowicy, „Echo Dąbrowicy”, 30 (2003), s. 16–17
 2. Biczownicy z San Vicente la Sonsierra, „Gazeta Jastkowska”, 13 (2003), s. 22–23.
 3. Dąbrowica, „Gazeta Jastkowska”, 13 (2003), s. 18.
 4. „Konkwista” [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. 10, 2003, s. 13–19.
 5. El marqués de la Ensenada y los servicios secretos españoles en la época de Fernando VI, „Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica”, no 25 (2001), druk 2003, s. 109–122.
 6. Wstęp i opracowanie, w: Aleksander Hirschberg, Hiszpania. Wspomnienia z podróży, Toruń 2003 /rec. „Estudios Hispanicos”, 11 (2003), s. 273–274./
 7. IX Międzynarodowy Nieustający Festiwal Gitarowy, „Świat Gitary”, 4 (2003), s. 18–19.
 8. Janusz Korwin–Mikke w Dąbrowicy, „Gazeta Jastkowska”, nr 14 (2003), s. 3.
 9. Prólogo, [w:] Vladimiro Adame de Heu, Cuatro textos sobre la consolidación del liberalismo histórico en España, Lublin 2003.
 10. Jubileusz i rekolekcje Scholi „Lumines”, „Echo Dąbrowicy”, nr 31 (2003), s. 5–8.
 11. Konsekracja kościoła parafialnego, „Echo Dąbrowicy”, nr 31 (2003), s. 20–22.
 12. Konkurs wiedzy o Hiszpanii, „Spinacz”. Akademicki miesięcznik kulturalny, nr 6, (2003), s. 4.
 13. Grupa partnerska z Dąbrowicy z wizytą w parafii św. Idy w Münster, „Echo Dąbrowicy”, 32, 2003, s. 7–11.
 14. Zesłanie z dworu. Koniec kariery politycznej w Hiszpanii XVIII wieku?, [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instutut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2–5 kwietnia 2001, Kraków 2003, s. 601–616.

 

 2004
 

 1. Dokumenty związane z ambasadą hrabiego Arandy w Polsce, 1760 r., [w:] Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob, H. Łaszkiewicz, A. Stasiak, B. Szady, C. Taracha, Lublin 2004, s. 489–501.
 2. Bilans ośmiu lat, „Najwyższy Czas”, 8 (2004), 21 II 2004, s. XXIX.
 3. „Pasja” Mela Gibsona w Hiszpanii, „Nasz Dziennik”, 101 (2004), 29 IV 2004, s. 
 4. W służbie lokalnego Kościoła. Proboszczowie parafii Dąbrowica 1950–2000, Lublin 2004, ss. 122.
 5. W stronę Hiszpanii, wywiad, „Nasz Dziennik”, 6 VIII 2004, s. 9.
 6. Archiwa hiszpańskie w badaniach nad historią wojskową. VII Forum Historyków Wojskowości. Źródła w badaniach historii wojskowej, Siedlce 17–18 września 2003 r., Siedlce 2004 s. 438–453.
 7. Finał Spotkań z Muzyką Organową, „Niedziela Lubelska”, 25 VII 2004, nr 30, s. VII.
 8. Hasła dot. Hiszpanii w Encyklopedii PWN, E–G
 9. Asociación Hispano–Polaca de la Universidad Católica de Lublin. 15 años para la promoción de la cultura y lengua española, “Estudios Hispánicos”, 11 (2004), s. 313–314.
 10. Recenzja podręczników Historii Hiszpanii, „Estudios Hispánicos”, 11 (2004), s. 222–226.
 11. Siedemdziesiąt lat organistowskiej posługi, „Niedziela Lubelska”, nr 34, 22 VIII 2004, s. III, (z Markiem Bochniakiem).
 12. Schola „Lumines” – bilans 2003 roku, „Echo Dąbrowicy”, 33 (2004), s. 6–7.
 13. Koncert Sławomira Kurczaby inauguruje III Spotkania z Muzyką Organową w Dąbrowicy, „Echo Dąbrowicy”, 33 (2004), s. 8–9.
 14. „Riccercato” na zakończenie III „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbrowicy, „Echo Dąbrowicy”, 34, 2004, s. 16–17.
 15. Konsekracja biskupa Władysława Gorala w świetle prasy lubelskiej (1938 r.), „Echo Dąbrowicy”, 34, 2004, s. 18–19.
 16. Europa Środkowa i Wschodnia w hiszpańskiej myśli politycznej XVIII w. Pedro de Aranda o Rosji, [w:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. Materiały z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. Rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski – Wolbórz, 19–20 września 2003 roku, red. J. Kukulski, t. 1 Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej, red. J. Kukulski, Toruń 2004, s. 365–374.
 17. Labastida y Dávalos Pelagio Antonio de, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 204, k. 324.
 18. León, miasto, biskupstwo, tamże, k. 783–784.
 19. Lizbona, miasto, patriarchat, k. 1285–1286.

 

2005 
 

 1. Inauguracja IV „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbrowicy, „Niedziela Lubelska”, nr 3, 16 stycznia 2005.
 2. Młodzi artyści inaugurują IV „Spotkania z Muzyką Organową” w Dąbrowicy, „Echo Dąbrowicy” 35, 2005, s. 15–18.
 3. Schola „Lumines”. Bilans 2004 roku, „Echo Dąbrowicy”, 35 (2005), s. 18–21.
 4. Lubelskie rozmaitości. XII Międzynarodowy Nieustający Festiwal Gitarowy, „Świat Gitary”, 1/2005, s. 58–59.
 5. Dyplomaci i szpiedzy. Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin 2005, ss. 420.
 6. Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie KUL, „Przegląd Uniwersytecki”, 1-2, 2005, s. 54.
 7. Konstytucja 3 Maja – dlaczego warto pamiętać?, „Wiara i życie. Gazeta Lubelskiej Akcji Katolickiej”, 4, 2005, s. 2.
 8. Wykłady ks. prof. Javiera Velasco Yeregui , „Nasz Dziennik”, 25 V 2005, nr 96, s. 16.
 9. O spotkaniu Dantyszka z Marcinem Lutrem w 1523, [w:] Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska. Cz. Deptuła, R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004 (druk 2005), s. 549-556.
 10. Nieustający Festiwal Gitarowy, „Świat Gitary”, nr 2, 2005,
 11. Życie i działalność błogosławionego męczennika biskupa Władysława Gorala (1898-1945), „Gazeta Jastkowska”, 2005.
 12. Ukochał muzykę i spiew, „Echo Dąbrowicy”, 37 (2005), s. 17-18.
 13. Ks. kanonik Andrzej Sternik – nowy proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy, „Echo Dąbrowicy”, 37 (2005), s. 21-23.
 14. Zauroczeni Lublinem. „Discantus” z Murcji w Lublinie, „Gość Lubelski”, 21 VIII 2005, s. III.
 15. Cartas desde Varsovia. Correspondencia particular del conde Pedro de Aranda con Ricardo Wall, 1760–1762, ed. D. Téllez Alarcia, C. Taracha, C. González Caizán, Werset, Lublin 2005.
 16. Discantus w Dąbrowicy, „Niedziela Lubelska”, 2005.

 

 2006
 

 1. Bł. Władysław Goral, biskup i męczennik (1898-1945). Sympozjum naukowe na KUL, „Wiara i życie”, 2006.
 2. Koncert w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, „Wiara i życie”, 2006.
Autor: Cezary Taracha
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2008, godz. 20:27 - Dariusz Prucnal