Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego w przekładzie i opracowaniu Marcina Cybulskiego, Wydawnictwo RM, Warszawa 2018.

 

Więcej informacji

 

 

Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 

Więcej informacji

 

 

Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego – w przekładzie, opracowaniu i z posłowiem Marcina Cybulskiego, Wydawnictwo RM, Warszawa 2018.

 

Więcej informacji

 

 

Marcin Cybulski, Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Wydawnictwo Werset, Lublin 2017.

 

 

 

 

Więcej informacji

 

 

 

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

Więcej informacji

 

Monika Grygiel, Gra w wartości – aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

 

 

 

 

Więcej informacji

 

Anna Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice

o twórczości pisarza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 

 

Więcej informacji

 

„Światła masz tyle w sobie…”. Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w 85. rocznicę urodzin, red. Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Monika Sidor, Beata Siwek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

Więcej informacji

 

 

 

 

Witold Kołbuk, Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Albert Nowacki, „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

 

Więcej informacji

 

 

 

Autor: Agnieszka Lenart
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2019, godz. 17:50 - Marcin Cybulski