Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji

 

 

1621501350_policja_pruska_okladka

 

 


 

Zapraszamy do lektury

maksymy-wojenne-markiza-de-la-miny

Werset, Lublin 2021

 


 

 

 

Cezary Taracha, Spies and Diplomats, Spanish Intelligence Service in the Eighteenth Century, Peter Lang, Berlin 2021.

 

Książka sfinansowana w ramach zadania: Upowszechnienie w języku angielskim monografii Cezarego Tarachy "Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku" – zadanie finansowane w ramach umowy nr 781/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 


1607330894_okladka_bober

 

 

Zapraszamy do lektury książki autorstwa 

dr hab. Sabiny Bober, prof. KUL

Trudny przeciwnik. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk

TN KUL, Lublin 2020.

 

Monografia ukazuje postać i działalności arcybiskupa  Ignacego Tokarczuka jako niezłomnego i bezkompromisowego pasterza. Niezwykle cenna praca, jak czytamy w recenzjach, może być przeznaczona zarówno dla ekspertów, jak i dla osób dopiero zdobywających wiedzę o tej niezwykłej postaci.

 


 

Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego.

Refleksje młodych hispanistów

 

Szesnasty tom Biblioteki Polsko-Iberyjskiej

pod redakcją Marcina Karkuta

ISBN: 9788365713674

Rok wydania: 2020

 


 

ksiazka1

 

Grzegorz Misiura, Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019

 


Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018. Historia i wspomnienia, red. Eugeniusz Niebelski, Marek Okoń, Alicja Puszka, Katarzyna Zagdańska-Dudek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 488, wyd. 2 uzupełnione i poprawione


Ukazał się 67 tom "Roczników Humanistycznych", zeszyt 2 [Historia] za rok 2019, tym razem poświęcony historii Hiszpanii redagowany przez prof. Arkadiusza Stasiaka. W tomie artykuły naszych pracowników.


Eugeniusz Niebelski, Zesłańcy pokolenia 1863. Siedem historii, PAN O/Lublin i Wyd. Polihymnia, Lublin 2019


Piotr Rachwał, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019


Amargas Lamentationes. Un tesoro de la espiritualidad y la cultura polaca para la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, Co10:35:04ordinadores y traductores Pablo de la Fuente y Cezary Taracha, Arreglo musical Andrzej H. Ziółkowski, Wydawnictwo Werset, Lublin–Panamá 2019

[edycja elektroniczna do pobrania]


 

Times of Upheaval. Four Medievalists in Twentieth-Century Central Europe. Conversations with Jerzy Kłoczowski, János M. Bak, František Šmahel and Herwig Wolfram. Edited by Pavlína Rychterowá, Gábor Klaniczay, Paweł Kras, Walter Pohl, Central European University Press, Budapeszt-New York 2019


Tomasz Panfil, Ignacy Daszyński 1866–1936, Wyd. IPN, Warszawa 2018, ss. 200


 

Correspondence of John of Capistrano Letters Related to the History of Poland and Silesia (1451-1456), edited by Paweł Kras, Halina Manikowska, Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018


 

The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategies of Communication in the Late Middle Ages, edited by Paweł Kras & James D. Mixson, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018


Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, seria: Homo Militans, t.VII, wyd. Napoleon V, Oświęcim 2018


Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018. Historia i wspomnienia, red. Eugeniusz Niebelski, Marek Okoń, Alicja Puszka, Katarzyna Zagdańska-Dudek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 400 ss + 60 nlb.


Józef Piłsudski na Syberii 1887-1892, oprac. Eugeniusz Niebelski, Polihymnia, Lublin 2018, ss. 320


Wilhelm Buszkat uciekinier z Syberii 1868 roku, oprac. Eugeniusz Niebelski, Polihymnia, Lublin 2018, ss. 158.


Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu, red. Eugeniusz Niebelski, Werset, Lublin 2018, ss. 285.


Eugeniusz Niebelski, "Lepsza nam kula niźli takie życie!" Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku, wyd. 2 uzup., Polihymnia, Lublin 2018, ss. 166.


Eugeniusz Niebelski, Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, Polihymnia, Lublin 2018, ss. 224.


Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie, red. Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 414.


Ukazał się 66 tom "Roczników Humanistycznych", zeszyt 2 [Historia] za rok 2018 redagowany przez prof. Arkadiusza Stasiaka. W tomie artykuły naszych pracowników.

 


Jastków i okolice w walce o niepodległą Polskę. Ludzie, miejsca, wydarzenia, red. Cezary Taracha, Wyd. Werset, Lublin 2018


Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, opr. Paweł Kras, Tomasz Gałuszka OP, Adam Poznański, Wydawnictwo KUL, wyd. 2 poprawione, Lublin 2018


Rok 1863 w kilku odsłonach, red. Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo KUL, wyd. 2. popr. i uzup., Lublin 2017, ss. 456.


Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. Anna Barańska, Eugeniusz Niebelski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 319.


Eugeniusz Niebelski, Ignacy Walicki, zesłaniec 1863 roku i sadownik w Rosji. Listy z Wielikina, wyd. 2 uzup., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 104.


"Tyle we mnie siły. Opowieść o życiu Księdza Infułata Generała Brygady Witolda Kiedrowskiego"

Tomasz Panfil „Tyle we mnie siły. Opowieść o życiu księdza infułata generała brygady Witolda Kiedrowskiego”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 517.


Eugeniusz Niebelski, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, Towarzystwo Naukowe KUL,wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Lublin 2016, ss. 467.


Jan Chyliczkowski, Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym, oprac. i wstępem poprzedził Eugeniusz Niebelski, Werset, Lublin 2016, ss. 308.


Józef Szumlański, Wyprawa egipska roku 1798, do druku przygotowała i wstępem poprzedziła Ewa M. Ziółek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 75.


Eugeniusz Niebelski, "Lepsza nam kula niźli takie życie!". Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2016, ss. 165.


Paddy Griffith, Taktyka piechoty francuskiej w epoce napoleońskiej 1792-1815, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 64 [przekład Marcin Baranowski].


 

Studia nad epoką napoleońską, red. Marcin Baranowski, Wydawnictwo Napoleon V, t. II, Oświęcim 2016, ss. 362.


Rok 1863 w kilku odsłonach, red. Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 456.

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2021, godz. 12:25 - Ewa Krawczak