Rok  1977

 1. *** (Strzód lasów i pól); *** (Chëcz Pomorańców) [wiersze], „Pomerania” 14(1977) nr 5, s. 5.
 2. Czekanié; Zymk [wiersze], „Pomerania” 14(1977) nr 5, s. 4
 3. Zachód słuńca; Mdze deszcz [wiersze], „Pomerania” 14(1977) nr 5, s. 5.

 Rok 1978

 1. *** (Twoje oczë); *** (Wez te słowa) [wiersze], „Pomerania” 15(1978) nr 3, s.  32.
 2. Zabierz z sobą; Chwilczé [wiersze], „Pomerania” 15(1978) nr 4, s. 61.
 3. Jubileuszowy wieczór wspomnień o pelplińskim uczonym [o ks. dr B. Sychcie], „Studia Pelplińskie” 9(1978), s. 365-378.

 Rok 1979

 1. [Ps. Rex] 70 lat Klubu Studentów Kaszubów w Pelplinie, „Pomerania” 16(1979) nr 1, s. 7.
 2. Rys historyczny Klubu Studentów Kaszubów w Pelplinie, „Pomerania” 16(1979) nr 1, s. 7-10.
 3. Bëc poetą; Darënk; Dënëga [wiersze], „Pomerania” 16(1979) nr 1, s. 20.
 4. *** (Słowa cepłi); Bolesny rachunk [wiersze], „Pomerania” 16(1979) nr 3, s. 12.
 5. Prosba; Autorefleksja; Dwie drodżi – jëden szpur; Nôdzeja [wiersze], „Punkt” 8(1979), s. 53-56.

 Rok 1980

 1. Słowa moje; Misterium cyszë; Jinô jeséń; Namienienié [wiersze], „Pomerania” 17(1980) nr 5, s. 25.
 2. Z zagadnień życia religijno-sakramentalnego w diecezji chełmińskiej w latach 1939-1945, „Studia Pelplińskie” 11(1980), s. 349-353.

 Rok 1981

 1. Pozdrzatk na kaszëbsczié dokôzë Drzeżdżona [Krytyczna ocena twórczości literackiej Jana Drzeżdżona], „Pomerania” 18(1981) nr 1, s. 17-19.
 2. Wspomink; Wołanié; Rzeknij; Odińdzenié; Lunatik [wiersze], „Pomerania” 18(1981) nr 8, s. 52.
 3. Kańta nôdzejë [tomik wierszy], Gdańsk 1981.
  Rec.:  S. Janke, Witrzniô nowégo pokoleniégo, „Pomerania” 22(1985) nr 1, s. 39; J. Mitros, Realizm z głębi dobyty, „Pomerania” 22(1985) nr 7, s. 25-26.

 

Rok 1982

 1. Fotografia Pana Boga; Boże Ciało [wiersze], „W drodze”, 1982, nr 7, s. 96, 106.
 2. Swięti dzél dësze. Antologia kaszubskiej poezji religijnej. Zebrał i przygotował do druku wraz z przedmową [...], Pelplin 1981 [druk: 1982].
  Rec.: K. Raepke, „Studia Pelplińskie” 13(1982), s. 328-330; B. Socha-Borzestowski, Boży zakamarek serca, „Myśl Polska” [Londyn] 41(1983) nr 910/911, s. 4; E. Puzdrowski, Specyfika regionalna chrześcijańskiej kultury Pomorza, „Studia Pelplińskie” 15(1984), s. 41-51; A. L. Gzella, „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych” 3(1988) nr 2, s.

 

Rok 1983

 1. Dlô czëtającëch; Prosba do anioła [wiersze], „Pomerania” 20(1983) nr 4, s. 14.
 2. Diecezja chełmińska, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, s. 86-97 [druk: 1983].

 

Rok 1984

 1. Credo; Lisy mają swe nory... [wiersze], „Gwiazda Morza”, 1984 nr 7, s. 8.
 2. Gadki mściszewickie, „Pomerania” 21(1984) nr 3, s. 34.
 3. Gadki mściszewickie: Bëlny rechunk; Cëż do kata za sałata?, „Pomerania” 21(1984) nr 3, s. 34-35.
 4. Gadki mściszewickie: Weselësko; Fatalnô pomiłka; Egzômin; Niebezpiecznô trąba, „Pomerania” 21(1984) nr 6, s. 33-35.
 5. Zaduma katechety; Nad rysunkiem który jest modlitwą, „W drodze”, 1984 nr 10, s. 107, 111.

 

Rok 1985

 1. 25 lat pracy dla regionu. Jubileusz twórczości naukowo-publicystycznej ks. Władysława Szulista, „Studia Pelplińskie”  13(1982), s. 317-325 [druk: 1985].
 2. Gdiniô; Przësęga na witro; Zebë blisko nie bëło dalek [wiersze], „Pomerania” 22(1985) nr 6, s. 24.
 3. Ks. dr Leon Heyke – poeta z Północnej strony, „Studia Pelplińskie” 14(1983), s. 43-50 [druk: 1985].
 4. Słowa moje [wiersz], w: J. Samp, Poezja Rodnej Mowy, Gdańsk 1985, s. 100.
 5. Czas zbudzëc anioła; Séwôrz słowa [wiersze], „Pomerania” 22(1985) nr 11, s. 16.

 

Rok 1986

 1. Refleksje w drodze [Szkic o własnej twórczości, fragmenty], „Regiony” (1985) nr 3-4, s. 90-94 [druk: 1986].
 2. Chrzest Litwy. Geneza-przebieg-konsekwencje, „Gwiazda Morza”, 1986 nr 9, s. 5.
 3. Refleksje w drodze, w: J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa 1986, s. 289-304.
 4. Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, „Więź” (1986) nr 2-3, s. 145-156.
 5. 150 lat zmartwychwstańców, „Gwiazda Morza” ,1986 nr 24, s. 7.

 

      Rok  1987
       1. Chrzest  Litwy, „Więź” (1986) nr 7-8, s. 224-238 [druk: 1987].

 

Rok 1988

 1. Lisy mają swe nory... [wiersz], w: Przez Krzyż. Wybór poezji, Lublin 1987, s. 72-73 [druk: 1988].
 2. Kościół katolicki w Kartuskiem (1939-1945), „Nasza Przeszłość” 70(1988), s. 149-224 [toż nadbitka, Kraków 1988, ss. 76].

 

Rok 1989

 1. Biskup Augustyn Rosentreter w dziewięćdziesięciolecie objęcia rządów w diecezji chełmińskiej, „Gwiazda Morza” ,1989 nr 19, s. 8-9.
 2. Medytacje: Aby królestwo nie pustoszało (Łk 11,14-23); Posłanie do magazynierów chleba (Mt 4,1-110; Oratio fidei (Mt 7,7-12); Kłopoty z Łazarzem (Łk 16,19-31); Miłość ma imię 77 (Mt 18,21-35); Fałszerze Bożego abecadła (Mt 5,17-19), „Powściągliwość i Praca”, 1989 nr 3, s. 1-3.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2009, godz. 17:31 - Ewa Zięba