2013

 • How Not to Kill a Dragon. The Slavic contexts of *gu̯hen-, „Journal of Indo-European Studies” 2013, vol. 41, n. 3-4, s. 458-479.
 • Maria bez podmiotu. Powieść poetycka Antoniego Malczewskiego jako utwór epicki, [w:] Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, red. A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 83-110.
 • Wspomnienie o Profesorze Marianie Maciejewskim, „Przegląd Uniwersytecki” 2013, nr 5-6.

 

2012

 • „Nic tylko śpiewają i rysują...”, [w:] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 11-18.

2011

 • Potrójna śmierć, [w:] Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, pod red. E. Skalińskiej, E. Szczeglackej, Warszawa  2011, s. 89-105.
 • (rec.) Jean-Charles Gille-Maisani: Adam Mickiewicz – człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuryś i K. Rytel, Warszawa 1987, [w:] Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”, przedmowa, wybór i oprac. S. Rosiek, Gdańsk 2011, s. 565-572 (przedruk).

2010

 • Tradycja badawcza jako przedmiot refleksji historyka literatury (kilka spostrzeżeń na przykładzie «Sonetów krymskich»), [w: ] Liryka romantyczna i inne szkice, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, Warszawa 2010, s. 11-27.
 • Od redakcji, [razem z A. Seweryn], [w:] „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, s. 5-7.
 • Wielcy romantycy Danuty Zamącińskiej, [w:] „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010, s. 47-59.
 • [współred.] „Poznawać (więc kochać!)”. O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Norbertinum, seria „Mistrzowie”, Lublin 2010, ss. 434.

         

 

2009

 • Królestwo niebieskie i republikanie z ducha [w: ] Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, pod red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 383-429.
 • Myśl wojskowa Juliusza Słowackiego, „Rocznik Przemyski” 2009, t. XLV, z. 1: Historia wojskowości, s. 167-172.
 • Późny Słowacki wobec kary śmierci, [w:] „Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami”. W 200 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego, J. Starnawskiego, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 111-123.

 

2008

 • „Śpiąc z Epopeją”. O możliwościach badania wyobraźni erotycznej Norwida, „Colloquia Litteraria. Półrocznik Instytutu Filologii Polskiej UKSW w Warszawie” 2007, nr 1-2, s. 21-40; przedr. [w:] Jak czytać Norwida. Postawy badawcze, metody, weryfikacje, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej i J. Trzcionki, Warszawa 2008, s. 145-165.
 • [współred.] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka, A. Seweryn, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 685.

         

 

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 08:45 - Agata Seweryn