2012

 • Kobiecość i męskość w polskiej literaturze najnowszej jako przedmiot refleksji na lekcjach literatury w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Oblicza płci. Język. Kultura. Edukacja, red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 265-273. 
 • Polska literatura najnowsza (1989-2009) w szkole, Lublin 2012, ss. 221.

 

2010

 • Na marginesach literatury w szkole. Rozmowa z prof. Anną Nasiłowską, „Zeszyty Szkolne” nr 4 (30) 2010, s. 9-14.
 • Smakowanie konstrukcji poetyckich, „Zeszyty Szkolne” nr 4(30) 2010, s. 27-31. 
 • Nauczanie polskiej literatury najnowszej w kontekście współczesnej kultury, [w:] Przeobrażenia w   kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 183-196.

2009

 • I jak tu zaakceptować Innego? Wokół czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, „Panorama Ateńska” nr 74/2009, 22.05.2009 r., s. 10.
 • Lektura szkolna jako obiekt pożądania, „Panorama Ateńska” nr 76/2009, 05.06.2009 r., s. 10.
 • Etyka lektury w nauczaniu literackim, „Panorama Ateńska”, nr 79, 26.06.2009, s. 16. 
 • Oswajanie popkultury, „Zeszyty Szkolne”, nr 2, 2009, s. 55 – 58.

 

2008

 • Realizm w literaturze lat dziewięćdziesiątych, „Panorama Ateńska", nr 46 (10.10.2008).
 • Czy dziś jeszcze jest miejsce dla literatury zaangażowanej? (Niewyraźne oblicza literatury najnowszej), „Panorama Ateńska", nr 43 (19.09.2008).
 • Matura po polsku- kilka refleksji, „Panorama Ateńska", nr 39 (11.07.2008) i 40 (25.07.2008).
 • Miłość i bunt - dwa oblicza rockowego songu, „Panorama Ateńska", nr 35 (20.06.2008).
 • Za co kochamy literaturę fantasy?, „Panorama Ateńska", nr 31 (23.05.2008).

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014, godz. 22:42 - Agata Poręba