2010 

  • Ciemna wyobraźnia – zranione pismo (Jan Polkowski) [w:] Czytanie współczesności, pod red. Małgorzaty Łukaszuk, Lublin 2010, s. 165-184.

 

2009 

  • Nieczytelność tego świata. Kilka uwag o wyobcowaniu w poezji Jana Polkowskiego [w:] Między innymi. Prace polonistyczne, pod red. Marka Stanisza, Rzeszów 2009, s. 189-199.

 

2008

  • Piekło modernistów, czyli jak pisać o tajemnicy [o Ostatniej Wieczerzy Pawła Huelle], „Kresy” 2008, nr 75, s.225-229.

 

2006 

  • Rower Castorpa, „Nawias” 2006, nr 5, s. 113-119.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 10:27 - Agata Poręba