2009

  • Lwowskie pogadanki Chochlika (Włodzimierza Zagórskiego), [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska, D.M. Osiński, Warszawa 2009 (z dr. hab. Beatą Obsulewicz-Niewińską, prof. KUL).
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 11:06 - Agata Poręba