• Prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma, Italia
   
 • Prof. dr hab. Romualdas Dulskis, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, Lithuania
   
 • Dr Wiesław Block OFMCap, Pontificia Università Antonianum, Roma, Italia
   
 • Dr Remigiusz Kurowski, SAC, Institut Catholic de Paris, Paris, France
   
 • Prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, Uniwersytet  Papieski Jana Pawła II, Kraków
   
 • Ks. prof. UAM, dr hab. Jacek Hadryś, Poznań
   
 • Prof. PWT, Jacek Kiciński CMF, Wrocław
   
 • Prof. PWT, dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, Wrocław
   
 • Ks. prof. dr hab. Jan Machniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
   
 • Prof. UKSW, dr hab. Czesław Parzyszek SAC, Warszawa
   
 • Dr hab. Aleksander Posacki SI, Ignatianum, Kraków
   
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
   
 • Ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, US Szczecin; UAM Poznań
   
 • Ks. dr Paweł Synoś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2012, godz. 09:22 - Ewa Zięba