Nazwisko i imię recenzenta                   1 2 3 4 5 6

7

Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta
Bartczuk Rafał, dr prof. Rzechowska 141107 prof. Rzechowska 141243 prof. Rzechowska 141150 prof. Tatala 141247 prof. Łaguna 132796 prof. Łaguna 141221 prof. Rożnowski 135032
Bąk Wacław, dr hab. dr Stróżak (prof. Francuz) 141176 dr Stróżak (prof. Francuz) 141156 dr Stróżak (prof. Francuz) 135387 dr Szubielska kognitywistyka dr Szubielska kognitywistyka        
Błachnio Agata, dr hab., prof. KUL dr Stróżak (prof. Francuz) 141030 dr Stróżak (prof. Francuz) 141669 dr Stróżak (prof. Francuz) 141189                
Brudek Paweł, dr prof. Niewiadomska 141139 prof. Niewiadomska 141193 prof. Śliwak   prof. Śliwak   prof. Śliwak   prof. Lachowska 141082 prof. Lachowska 141047
Celińska-Miszczuk Agata, dr prof. Lachowska 138382 prof. Lachowska 141096 prof. Lachowska 141035 prof. Puchalska-Wasyl 139718 prof. Puchalska-Wasyl 141149 prof. Puchalska-Wasyl 141141

s. prof. Zarzycka

 

 

prof. Steuden

 

 

132545

 

 

 

 

141042

141095

 

Chmielnicka-Kuter Elżbieta, dr prof. Rzechowska 141136 prof. Rzechowska 141088 prof. Tatala 141169 prof. Tatala 141168 prof. Tatala 141147 prof. Steuden 141708 prof. Steuden  
Chwaszcz Joanna, dr prof. Lachowska 141700 prof. Lachowska 141197 prof. Lachowska 141678 prof. Oleś 141073 prof. Oleś 123643 prof. Oleś 141185

prof. Rydz

 

prof. Steuden

 

prof. Steuden

 

prof. Steuden

 

141084

 

 

141113

 

 

141187

Cichy-Jasiocha Barbara, dr prof. Błachnio 132542 prof. Błachnio 135379 prof. Błachnio 138753 prof. Niewiadomska 141222     prof. Śliwak 141673

prof. Śliwak

141087

Ciepliński Krzysztof, dr prof. Otrębski 141688 prof. Otrębski 138740 prof. Otrębski 141223 prof. Łaguna 141078 prof. Łaguna 141228 prof. Rydz   prof. Rydz  
Czubak Katarzyna, dr prof. Sękowski 141668 prof. Sękowski 141701 prof. Sękowski 141046 prof. Steuden 138398 prof. Steuden 132735 prof. Steuden 138494 prof. Rożnowski 122658
Dacka Monika, dr prof. Puchalska-Wasyl 141103 prof. Puchalska-Wasyl 141202 prof. Puchalska-Wasyl 141248 prof. Otrębski 141081 prof. Otrębski 141220 prof. Otrębski 141017 s. prof. Zarzycka 141130
Fortuna Paweł, dr prof. O. Gorbaniuk 141023 prof. Łaguna

133004

(wrzesień)

                   
Fudali-Czyż Agnieszka, dr prof. Łaguna 112706 prof. Łaguna 141083                    
Gałkowska-Bachanek Maria, dr prof. A. Błachnio 141125 prof. A. Błachnio 141079 prof. Rożnowski 141051 prof. Rzechowska 141131 prof. Rzechowska   prof. Rydz   prof. Rydz  
Gorbaniuk Julia, dr hab., prof. KUL             dr K. Ciepliński (prof. A Kulik) 141104 dr K. Ciepliński (prof. A Kulik) 141117 dr K. Ciepliński (prof. A Kulik) 141191    
Gorbaniuk Oleg, dr hab., prof. KUL                            
Gwiazdowska-Stańczak Sylwia, dr prof. Sękowski 141160 prof. Sękowski 130236 prof. Sękowski 141098 s. prof. Zarzycka 141173 s. prof. Zarzycka 141123 s. prof. Zarzycka 138985 prof. Rożnowski

141109

141034

Iskra Justyna, dr prof. Błachnio 138750 prof. Błachnio 138470 prof. Śliwak 138482 prof. Śliwak 141259 prof. Śliwak 141029 prof. Oleś 141064 prof. Oleś

141172

141048

Jankowski Tomasz, dr                            
Januszewska Elżbieta, dr prof. Niewiadomska 141021 prof. Niewiadomska 141033 prof. Śliwak 141256 prof. Śliwak 128455 prof. Śliwak 141245 prof. Lachowska 138734

prof. Rydz

prof. Śliwak

 

141070

Januszewski Andrzej, dr prof. Rożnowski 141253 prof. Rożnowski 141045 prof. Rożnowski 141155                
Kida Grzegorz, dr prof. O. Gorbaniuk 141129                        
Korulczyk Tomasz, dr prof. O. Gorbaniuk 141122 prof. Steuden 141124 prof. Steuden 141257 prof. Steuden 141258 prof. Łaguna 137849 prof. Łaguna 141704 prof. Łaguna 141238
Kot Paweł, dr s. prof. Zarzycka 141693 s. prof. Zarzycka 141685 prof. Tatala 141216 prof. Tatala 141211 prof. Tatala 141195 s. prof. Zarzycka 141687 prof. Łaguna 141106
Kuncewicz Dorota, dr prof. Bąk 141044 prof. Bąk 141050 prof. Bąk 141218                
Kutnik Jan, dr prof. Łaguna 141063                        
Lachowska Bogusława, dr hab., prof. KUL prof. Rożnowski 138374                        
Litwińska-Rączka Katarzyna, dr s. prof. Zarzycka 141049 s. prof. Zarzycka 141112 s. prof. Zarzycka

141120

prof. Tatala 141249 prof. Tatala 141225 prof. Tatala 141105

prof. Rydz

 
Łaguna Mariola, prof. dr hab.                            
Łysiak Małgorzata, dr prof. Niewiadomska 139543 prof. Niewiadomska 141121 prof. Niewiadomska 141205 prof. Oleś 141182 prof. Oleś 138356 prof. Oleś 141241

s. prof. Zarzycka

 

141032

 

 

Mamcarz Piotr, dr prof. Sękowski 141227 prof. Sękowski 137240 prof. Sękowski 141052 prof. Tatala 141230 prof. Tatala 138388 prof. Rydz   prof. Rożnowski 141682
Mariańczyk Katarzyna, dr prof. Sękowski 141233 prof. Sękowski 141261 prof. Sękowski 141099 prof. Lachowska 141236 prof. Lachowska

138547

prof. Lachowska 141085 s. prof. Zarzycka 138300
Mącik Dorota, dr hab. prof. Sękowski 135277                        
Mielniczuk Emilia, dr prof. Rzechowska 141065 prof. Rzechowska 141115 prof. Rzechowska 141114 prof. Rożnowski 141186 prof. Bąk 141143 prof. Bąk 141058    
Niewiadomska Iwona, dr hab., prof. KUL                            
Oleś Piotr, prof. dr hab.                            
Otrębski Wojciech, dr hab.                            
Płudowska Martyna, dr prof. Śliwak   prof. Śliwak   prof. Śliwak   prof. Tatala 141262 prof. Tatala 141689 prof. Tatala 141230

s. prof. Zarzycka

 

127409

 

 

Poręba-Chabros Agata, dr prof. Otrębski 141019 prof. Otrębski 137593 prof. O. Gorbaniuk 141102 prof. O. Gorbaniuk 138298 prof. Rydz   prof. Rydz   prof. Otrębski 138365
Przepiórka Aneta, dr prof. O. Gorbaniuk 141265 prof. Steuden 141246 prof. Steuden 138383 prof. Steuden 141022 prof. Łaguna 141162        
Puchalska-Wasyl Małgorzata, dr hab., prof. KUL                            
Purc Ewelina, dr prof. Puchalska-Wasyl 141242 prof. Puchalska-Wasyl 138345 prof. Puchalska-Wasyl 139716 prof. Rożnowski 141171 prof. Rożnowski 141691        
Razmus Wiktor, dr                            
Rożnowski Bohdan, dr hab., prof. KUL                            
Rybarski Radosław, dr prof. Łaguna 141031 prof. Łaguna 141198 prof. Rydz   prof. Rydz   prof. Rydz          
Rydz Elżbieta, dr hab., prof. KUL                            
Rzechowska Ewa, dr hab., prof. KUL                            
Sękowski Andrzej, prof. dr hab.                            
Sobek Jacek, dr prof. Niewiadomska 141127 prof. Niewiadomska 141055 prof. Niewiadomska 141696 prof. Otrębski 141208 prof. Otrębski 141705 prof. Otrębski 141706 prof. Tatala 141679
Sokołowska Ewa, dr prof. O. Gorbaniuk 141154 prof. Rzechowska 141215 prof. Rzechowska 141703 prof. Rzechowska 141252 prof. Tatala 141146 prof. Tatala 141146 prof. Tatala 141108
Steuden Stanisława, prof. dr hab.                            
Stróżak Paweł, dr prof. Bąk 141229 prof. Bąk 141159                    
Szubielska Magdalena, dr                            
Szymona-Pałkowska Katarzyna, dr prof. Błachnio 141164 prof. Błachnio 141100 prof. Błachnio 141119 prof. O. Gorbaniuk 141235 prof. A. Błachnio 141142 prof. Rydz      
Śliwak Jacek, dr hab. prof. Rożnowski 141695                        
Tatala Małgorzata, dr hab., prof. KUL                            
Torój Małgorzata, dr prof. Niewiadomska 141157 prof. Niewiadomska 141092 prof. Niewiadomska 141207 prof. O. Gorbaniuk 141059 prof. O. Gorbaniuk 141184 prof. Rzechowska 141210

prof. Rzechowska

 

prof. Rożnowski

141219

 

 

141025

 

Tużnik Przemysław, dr                            
Wiechetek Michał, dr prof. Oleś 141212 prof. Oleś 126567 prof. Oleś 141681 prof. Puchalska-Wasyl 1411213 prof. Puchalska-Wasyl 141126 prof. Puchalska-Wasyl 141170 prof. Łaguna 141140
Wołońciej Mariusz, dr prof. Oleś 141190 prof. Oleś 141188 prof. Oleś 141194 s. prof. Zarzycka 141677 s. prof. Zarzycka 141702 s. prof. Zarzycka 141674    
Zabielska-Mendyk Emilia, dr prof. Rydz   prof. Rydz   prof. Bąk 141074 prof. Bąk 141177            
Zarosińska Dominika, dr prof. Śliwak 141264 prof. Śliwak 141239 prof. Śliwak 141250 s. prof. Zarzycka 143653 s. prof. Zarzycka 141038 s. prof. Zarzycka 141020    
Zarzycka Beata, dr hab., prof. KUL                            
Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2020, godz. 12:14 - Karol Goral