Nazwisko i imię recenzenta 1 2 3 4 5 6
Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta Nazwisko promotora pracy Numer indeksu studenta
Bąk Wacław, dr hab. dr P. Stróżak 141161                    
Błachnio Agata, dr hab., prof. KUL dr W. Razmus 143506 dr P. Stróżak 143417 dr P. Stróżak 134974 dr P. Stróżak 143452        
Brudek Paweł, dr prof. J. Śliwak 143644 prof. J. Śliwak 143449 prof. J. Śliwak 143440 prof. O. Gorbaniuk 143602 prof. E. Rzechowska 143405 prof. E. Rzechowska

143497

143445

Celińska-Miszczuk Agata, dr prof. W. Bąk 143559 prof. W. Bąk 143526 prof. S. Steuden 143461 prof. S. Steuden 135283 prof. M. Tatala 141091 prof. M. Puchalska-Wasyl 143618

Chumak Mykola, dr

1/2 ETATU

prof. O. Gorbaniuk 141181         ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Chwaszcz Joanna, dr prof. Rydz 141255 prof. S. Steuden 143628 prof. S. Steuden 143617 prof. S. Steuden 143552        
Cichy-Jasiocha Barbara, dr prof. S. Steuden 143510 prof. S. Steuden 143571 prof. S. Steuden 141269 prof. S. Steuden 135296 prof. M. Tatala 141230 prof. B. Lachowska 143408
Ciepliński Krzysztof, dr   143423 prof. J. Gorbaniuk 143500 prof. J. Gorbaniuk 143430 prof. M. Łaguna 140091 prof. M. Łaguna 143587    
Cudo Andrzej, dr prof. W. Bąk 143412 prof. O. Gorbaniuk 84853                
Dacka Monika, dr s. prof. B. Zarzycka 143504 s. prof. B. Zarzycka 147784 prof. S. Steuden 143451 prof. M. Puchalska-Wasyl 143487 prof. M. Puchalska-Wasyl 138312 prof. M. Puchalska-Wasyl 139786
Fortuna Paweł, dr prof. O. Gorbaniuk 143465                    
Gałkowska-Bachanek Maria, dr prof. B. Lachowska 143555 prof. B. Lachowska 143609 prof. B. Lachowska 143447 prof. E. Rzechowska 143614 prof. E. Rzechowska 143492 prof. E. Rzechowska 143626
Gorbaniuk Julia, dr hab., prof. KUL dr W. Razmus 143471 dr W. Razmus 143531                
Gorbaniuk Oleg, dr hab., prof. KUL dr P. Stróżak 143558 dr P. Stróżak 143424 dr P. Stróżak 144875            
Iskra Justyna, dr prof. E. Rydz 141165 prof. M. Puchalska-Wasyl 143484 prof. M. Puchalska-Wasyl 143560 prof. M. Puchalska-Wasyl 143561 prof. J. Śliwak 142705 prof. J. Śliwak

143584

143456

Jankowski Tomasz, dr hab. dr W. Razmus 144412 dr W. Razmus 135266                
Januszewska Elżbieta, dr prof. E. Rydz 143516 prof. E. Rydz 143463 prof. E. Rydz 143431 prof. M. Tatala

143494

143482

143483

prof. J. Śliwak 143401 prof. J. Śliwak

136005

143573

Januszewski Andrzej, dr prof. B. Rożnowski 143591                    
Kajka Natalia, dr prof. E. Rydz 143544 prof. B. Lachowska 143486 prof. B. Lachowska 142887 prof. B. Lachowska 143491 prof. A. Błachnio 143570    
Kida Grzegorz, dr prof. O. Gorbaniuk 143604 prof. J. Gorbaniuk 143409 prof. J. Gorbaniuk 143499 prof. J. Gorbaniuk 143414 prof. A. Błachnio 143645    
Kot Paweł, dr s. prof. B. Zarzycka 143533 s. prof. B. Zarzycka 141174 s. prof. B. Zarzycka 143588            
Krzysztofik Karolina, dr                        
Kulik Agnieszka, dr hab.                        
Kuncewicz Dorota, dr prof. W. Bąk 141050 prof. E. Rzechowska 143476 prof. E. Rzechowska 143468 prof. E. Rzechowska 143442        
Kutnik Jan, dr prof. O. Gorbaniuk 143429 prof. W. Otrębski 143553 prof. M. Łaguna 143507 prof. M. Łaguna 133004        
Lachowska Bogusława, dr hab., prof. KUL prof. A. Sękowski 143400 prof. A. Sękowski 143490 prof. A. Sękowski 141175            
Lelonek-Kuleta Bernadeta, dr prof. S. Steuden 143421 prof. S. Steuden 143502 prof. S. Steuden 141093 prof. W. Otrębski 143647        
Litwińska-Rączka Katarzyna, dr prof. E. Rydz 143455 prof. E. Rydz 143488 prof. W. Otrębski 138508 prof. W. Otrębski 143419 prof. W. Otrębski 143630 prof. J. Gorbaniuk 143423
Łaguna Mariola, prof. dr hab. dr P. Stróżak 143586 dr P. Stróżak 143613                
Mamcarz Piotr, dr prof. S. Steuden 143643 prof. S. Steuden 143454 prof. S. Steuden 138511 prof. A. Kulik   prof. A. Kulik      
Mamcarz Stanisław, dr prof. B. Rożnowski 141251 prof. B. Lachowska 143514 prof. B. Lachowska 143566 prof. B. Rożnowski 141251 prof. A. Błachnio 143546 prof. A. Błachnio 143567
Mariańczyk Katarzyna, dr prof. A. Sękowski 143606 prof. A. Sękowski 143637 prof. A. Sękowski 140893            
Masiak Elżbieta, dr                        
Mącik Dorota, dr hab.                        
Mielniczuk Emilia, dr prof. W. Bąk 134397 prof. W. Bąk 141143 prof. B. Rożnowski 141151 prof. B. Rożnowski 140870        
Oleś Piotr, prof. dr hab.                        
Otrębski Wojciech, dr hab., prof. KUL                        
Płudowska Martyna, dr prof. E. Rydz 117414 s. prof. B. Zarzycka 143520 s. prof. B. Zarzycka 143480 s. prof. B. Zarzycka 143541 prof. M. Puchalska-Wasyl 138345    
Przepiórka Aneta, dr prof. O. Gorbaniuk 143425                    
Puchalska-Wasyl Małgorzata, dr hab., prof. KUL                        
Purc Ewelina, dr prof. B. Rożnowski 143489 prof. M. Puchalska-Wasyl 143583 prof. M. Puchalska-Wasyl 143577 prof. M. Puchalska-Wasyl 141126 prof. B. Rożnowski      
Razmus Wiktor, dr
                       
Rożnowski Bohdan, dr hab., prof. KUL dr P. Stróżak 143651 dr P. Stróżak 143564 dr P. Stróżak 135391            
Rybarski Radosław, dr prof. E. Rydz 141941                    
Rydz Elżbieta, dr hab., prof. KUL dr B. Lelonek-Kuleta (prof. I. Niewiadomska) 143522 dr B. Lelonek-Kuleta (prof. I. Niewiadomska) 143619                
Rzechowska Ewa, dr hab.                        
Sękowski Andrzej, prof. dr hab.                        
Sobek Jacek, dr prof. O. Gorbaniuk 143629 prof. J. Gorbaniuk 143532 prof. J. Gorbaniuk 143413 prof. J. Gorbaniuk 143466        
Sokołowska Ewa, dr prof. W. Otrębski 143411 prof. W. Otrębski 143485 prof. W. Otrębski 143647            
Steuden Stanisława, prof. dr hab. dr J. Chwaszcz (prof. I. Niewiadomska) 143508 dr J. Chwaszcz (prof. I. Niewiadomska) 143481 dr J. Chwaszcz (prof. I. Niewiadomska) 142659            
Stróżak Paweł, dr prof. M. Łaguna 143538 prof. M. Łaguna 143518                
Szewczyk Marta, dr prof. M. Łaguna 141068 prof. M. Łaguna 143530                
Szubielska Magdalena, dr                        
Śliwak Jacek, dr hab., prof. KUL prof. B. Lachowska 138734                    
Talik Elżbieta, dr prof. W. Bąk 143432 prof. W. Bąk 143448 prof. A. Kulik 147531 prof. A. Kulik 130812 prof. A. Kulik 143458 prof. M. Łaguna 143539
Tatala Małgorzata, dr hab., prof. KUL prof. A. Sękowski 143399 prof. A. Sękowski 143426 prof. A. Sękowski 135277 dr B. Lelonek-Kuleta (prof. I. Niewiadomska) 143474 dr W. Razmus 143469 dr W. Razmus 143479
Torój Małgorzata, dr prof. B. Rożnowski 143577 prof. O. Gorbaniuk 143575 prof. W. Otrębski 143453 prof. W. Otrębski 138740 prof. M. Łaguna 143624 prof. Rzechowska

143608

143527

Tużnik Przemysław, dr                        
Wiechetek Michał, dr                        
Wołońciej Mariusz, dr prof. A. Kulik 141054 prof. A. Kulik   prof. A. Kulik   prof. O. Gorbaniuk 141128 prof. B. Rożnowski   prof. B. Rożnowski  
Zabielska-Mendyk Emilia, dr prof. O. Gorbaniuk 143551                    
Zapała Dariusz, dr                        
Zarzycka Beata, dr hab., prof. KUL                        
Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021, godz. 10:56 - Karol Goral