Aktualności

Rekrutacja zimowa na KUL

Jesteś osobą kreatywną i kochającą przyrodę? Przyjdź na kierunek architektura krajobrazu II stopnia na KUL!


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku architektura krajobrazu, architektura i gospodarka przestrzenna.

Wyżej wymienione kierunki powinny być realizowane w ramach jednej z dziedzin: nauki inżynieryjno-techniczne lub nauki rolnicze.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów uczenia się na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów uczenia się. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.


Rejestracja trwa w dwóch turach:

  • Nabór I - konkursowy
    08.01. – 12.02.2024 – rejestracja elektroniczna kandydatów. Warunkiem rejestracji jest założenia konta w systemie e-Rekrut, wyboru kierunku, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.13.02.2024, po godz. 14:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
  • Nabór II – w trybie wolnym
    13.02. – 29.02.2024 – rejestracja elektroniczna kandydatów. Ogłoszenie wyników następuje indywidulanie poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

    Informacji udziela Biuro Rekrutacji KUL