1.     Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Lublin 1983, ss. 578.

2.     Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin, 1991, ss. 467.

3.     Proza polska w kregu religijnych inspiracji , red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak, Lublin 1993, ss. 422.

4.     Nurt religijny w literaturze polskiego śedniowiecza i renesansu, red. S. Nieznanowski, J. Pelc, Lublin 1994, ss. 410.

5.     Religijność literatury polskiego baroku,  red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, ss. 343.

6.    Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia ,  red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995, ss. 278.

7.     Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, red. M. Maciejewski, D. Zamącińska-Paluchowska, Lublin 1995, ss. 277.

8.     Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993, ss. 443.

9.     Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku,  red. J. Święch, M. Jasińska-Wojtkowska, Lublin 1997, ss.418.

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012, godz. 13:15 - Agnieszka Bielak