22-23 maja 2013 roku odbyły się w Instytucie Filologii Słowiańskiej, zorganizowane przez Katedrę Literatury Rosyjskiej, dwie imprezy, mianowicie uroczystość otwarcia wystawy książek rosyjskich, podarowanych Instytutowi przez Dom Rosyjskiej Zagranicy im. Aleksandra Sołżenicyna w Moskwie oraz konferencja naukowa pt. „Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce”.

 

Wystawę książek uroczyście otworzył i wygłosił przemówienie Prorektor KUL prof. Krzysztof Narecki. Uczestników tej imprezy i szczególnie gości z Moskwy, Darczyńców księgozbioru, powitał także Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, prof. Hubert Łaszkiewicz. Dom Rosyjskiej Zagranicy reprezentowali pracownicy naukowi Domu: Swietłana Romanowa i dr Paweł Tribunskij.

 

Dom Rosyjskiej Zagranicy, którego z inicjatorów był wybitny pisarz rosyjski Aleksander Sołżenicyn, to Dom szczególny, przede wszystkim to miejsce pamięci o emigracji rosyjskiej i skarbnica jej wartości duchowych oraz materialnych śladów i pamiątek, to bogate archiwum, księgozbiór i biblioteka, to również prężnie działające nowoczesne centrum kultury i nauki. W ramach realizowanych przez ośrodek moskiewski projektu „książki jako dar” Instytut nasz otrzymał 300 tytułów książek z zakresu emigrantologii - zarówno edycje dzieł twórców emigracyjnych, wspomnień i listów, jak też opracowania krytyczne, z dziedziny rosyjskiej kultury duchowej, myśli polityczno-społecznej, współczesnej literatury rosyjskiej oraz językoznawstwa i dydaktyki języka rosyjskiego. Jesteśmy za ten nieoceniony dar naszym Darczyńcom niezmiernie wdzięczni!

 

W trakcie konferencji naukowej natomiast, poświęconej ruskim i rosyjskim śladom i miejscom w historii i kulturze Lublina, a także niektórym polskim tropom emigracji rosyjskiej, konferencji odbywającej się pod patronatem imprezy „Wielokulturowy Lublin”, podjęte były przez prelegentów ważne i nie zawsze szerzej znane zagadnienia relacji polsko-rosyjskich.

 

Galeria zdjęć

 

Relacja S.Romanowej i P.Tribunskiego (zamieszczona na stronie Domu Rosyjskiej Zagranicy w Moskwie)

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2013, godz. 21:46 - Monika Grygiel