dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
Kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w.
 1. Telefon:  (081) 445 40 21
 2. e-mail: lipin@kul.pl
 3. Zainteresowania naukowe: polskie partie polityczne w czasie I wojny światowej; myśl polityczne obozu narodowego w okresie międzywojennym; szkoła w czasach PRL.
 4. Prowadzone zajęcia:
  • Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium);
  • Historia Polski 1918–1939 (konwersatorium);
  • Historia PRL (konwersatorium)
 5. Czas i miejsce zajęć
 6. Wybrane publikacje:
  • En los confines de Europa. Encuetros de Historia Hispano-Polaca. Spotkania poświęcone historii porównawczej hiszpańsko polskiej, red. Cesary Taracha, Luis Gómez Urdáñez, L’Ecole polonaise aux temps staliniens (1944-1949), www.es.geocities.com/hispanopolaco (05. 05. 2005).
  • Stan wojenny – polityczna konieczność czy moralny upadek, [w:] Stan wojenny. Materiały autobiograficzne, opracowania, oprac. A. Augustyniak, J. Czajkowska, B. Dokurno, H. Maniakowska, B. Wrońska, Toruń 2004, ss. 199–211.
  • Obóz narodowy w Lublinie na początku I wojny światowej, „Roczniki Humanistyczne”, t. 50: 2002, s. 137–147.
  • Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna ruchu narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 1999.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010, godz. 11:25 - Liliana Kycia