Współpraca z Firmą Genpact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Genpact organizuje letnie praktyki i staże zawodowe, które często rowadzą do uzyskania stałej pracy – tak znalazło już zatrudnienie kilkoro naszych studentów! Firma wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II współtworzyła projekt ,,Wysokiej jakości staże kluczem do kariery studentów WNH KUL". 
 

 

Wykorzystaj swoją szansę na staż lub stałą pracę!

 

Więcej informacji

 

 

 

Nasi absolwenci:

 

 

Katarzyna Zając – Absolwentka Filologii Słowiańskiej KUL, specjalizacji rosyjskiej. Brała udział w konkursach poezji rosyjskiej, zdobywając m.in. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Rosyjskiej, którego finał odbywał się w sławnej Piwnicy Pod Baranami w Krakowie.

 

Pracę dyplomową na temat „Jednostki frazeologiczne z komponentem antroponimicznym w języku rosyjskim” obroniła w 2009 roku, opuszczając mury naszej uczelni.

 

 

Tego samego roku rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku „Handel Zagraniczny – zasady i realizacja”.

Łącząc dwa fakultety rozpoczęła pracę w prężnej lubelskiej firmie, na stanowisku referenta ds. handlu zagranicznego.

 

 

Pani Katarzyna na co dzień posługuje się językiem rosyjskim, komunikując się w pracy z przedstawicielami firm a także czasopism rosyjskich, białoruskich oraz ukraińskich, z powodzeniem realizując się w wykonywanym zawodzie.

 

Bardzo miło wspominam czasy studiów na KUL. Studia filologiczne otworzyły mi możliwość współpracy ze wschodnimi kontrahentami bez barier językowych. Dodatkowy fakultet pozwolił na pracę w wykonywanym przeze mnie teraz zawodzie. „

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2017, godz. 09:51 - Agnieszka Lenart