Kierownik Sekcji:

Zofia Polak

 

tel. 81/ 445 40 73

 

Pracownicy:

 

mgr Małgorzata Piotrowska

tel. 81/ 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Społecznych,

- Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli,

- Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli,

- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

Bożena Wójcik

tel. 81/ 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Teologii,

- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Wanda Rumińska

tel. 81 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Humanistycznych,

- Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

 

Grażyna Iwaniak

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Filozofii,

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

- Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

Agnieszka Matraszek

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych,

- Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim,

- Instytut Badań nad Literaturą Religijną,

- Instytut Badań na Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL,

- Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida,

- Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce,

- Instytut Historii Kultury w Średniowieczu,

- Instytut Jana Pawła II,

- Instytut Leksykograficzny,

- Archiwum Uniwersyteckie.

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Łukasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013, godz. 14:48 - Liliana Kycia