Sekcja spraw socjalnych
 

Witamy na stronie dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KUL. Znajdziecie tutaj Państwo informacje na temat:

  • obowiązujacego regulaminu ZFŚS KUL,
  • świadczeń socjalnych, o które mogą się ubiegać pracownicy KUL zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz emeryci i renciści KUL,
  • wymaganych dokumentów i terminów ich składania,
  • działaności socjalnej na naszym Uniwersytecie.

 

Pracownicy Sekcji:

GG, pok. 142B

 

mgr Katarzyna Drobek

e-mail: katarzyna.drobek@kul.pl

tel. 81/ 445 32 06

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019, godz. 13:52 - Katarzyna Kulczycka