zajmuje się obsługą administracyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KUL.

 
adres mailowy: funduszsocjalny@kul.pl

 

Numer konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KUL:

18 1240 2382 1111 0000 3926 2206.

 

Pracownik Sekcji:

 

mgr Katarzyna Drobek

e-mail: katarzyna.drobek@kul.pl

tel. 81/ 445 32 06

Gmach Główny, pok. 141

 

Uprzejmie informuję, że w dniach 19 lipca - 13 sierpnia 2021 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. W sprawach bardzo pilnych proszę dzwonić pod numery telefonów Sekcji Spraw Pracowników Niebędących Pracownikami Akademickimi: 81 445 4003 lub 81 445 4005.

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2021, godz. 09:58 - Katarzyna Drobek