Biuro Rekrutacji

           

 

 

Biuro Rekrutacji to jednostka działająca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która zajmuje się pomocą organizacyjną w procesie rekrutacji na Uniwersytecie kandydatom na studia.

 

Pracownicy Biura dbają o prawidłowy przebieg procesu rekrutacji i sprawują opiekę nad tymi, którzy są już studentami KUL. Osoby, które pojawią się w Biurze Rekrutacji, mogą rozmawiać w kilku językach, co w znacznym stopniu ułatwia komunikację.

 

Zapraszamy do pok. CN-004 w Collegium Norwidianum KUL!

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: study@kul.pl

 

Biuro Rekrutacji KUL

tel.: +48 81 445 41 37

e-mail: rekrutacja@kul.pl

 

Pracownicy Biura Rekrutacji:

Mgr Magdalena Pranagal - kierownik 

Mgr Paulina Liszka

Mgr Magdalena Rak-Suska

dr Witalij Rosowski

Mgr Yaryna Wojciechowska

Informacja na Ukrainie:

- Dniepropietrowsk

 

Kontakt: 

Dniepropietrowski Obwodowy Związek Polaków

ul. Korolenka 33, prospekt Karola Marksa 20, Dniepropietrowsk

tel. +38 067 190 30 09; +38 095 758 30 58; +38 063 725 55 51

 

- Żytomierz

 

Kontakt: 

Centrum Edukacyjno-Informacyjne KUL

ul. Teatralna 17/20, pok. 116, 10014 Żytomierz

tel. +38 098 343 69 90


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona