Biuro Rekrutacji

           

 

Biuro Rekrutacji działa w strukturze Działu Kształcenia KUL, zapewniając kompleksowe wsparcie kandydatom na studia licencjackie (I stopnia), magisterskie (II stopnia) oraz jednolite magisterskie, oferowane przez Uczelnię zarówno w języku polskim jak i angielskim. Nasze Biuro udziela pomocy w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zapraszamy do kontaktu oraz zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów w KUL!

Zapraszamy do pok. CN-004 w Collegium Norwidianum KUL!

Godziny pracy:
7.30 – 15.30
, pokój CN-004 (parter) w budynku Collegium Norwidianum

 

Kontakt:

+48 81 445 41 37 – kandydaci na studia w języku polskim
rekrutacja@kul.pl

+48 81 445 42 16 – kandydaci porozumiewający się w języku angielskim
+48 81 445 42 62 – kandydaci porozumiewający się w języku rosyjskim i ukraińskim
study@kul.pl

 

Adres do korespondencji:
Biuro Rekrutacji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Pracownicy Biura Rekrutacji:

Mgr Magdalena Pranagal - kierownik 

Mgr Joanna Bańczerowska

dr Witalij Rosowski

Mgr Sylwia Tomasik

Mgr Yaryna Wojciechowska

Informacja na Ukrainie:

- Dniepropietrowsk

 

Kontakt: 

Dniepropietrowski Obwodowy Związek Polaków

ul. Korolenka 33, prospekt Karola Marksa 20, Dniepropietrowsk

tel. +38 067 190 30 09; +38 095 758 30 58; +38 063 725 55 51

 

- Żytomierz

 

Kontakt: 

Centrum Edukacyjno-Informacyjne KUL

ul. Teatralna 17/20, pok. 116, 10014 Żytomierz

tel. +38 098 343 69 90


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona