Narodowe Centrum Nauki  zaprasza wszystkich naukowców do udziału w nowym konkursie SHENG na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie w następujących dyscyplinach:

  1. nauki o życiu (wszystkie panele dziedzinowe NZ)
  2. nauki ścisłe i techniczne (wszystkie panele dziedzinowe ST)
  3. wybrane dyscypliny nauk społecznych:

HS4 Jednostka, instytucje, rynki,

HS6_1 Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka,

HS6_2 Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa,

HS6_3 Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna,

HS6_4 Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji,

HS6_5 Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia,

HS6_6 Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu,

HS6_7 Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna,

HS6_13 Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych,

HS6_14 Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo.

 

Konkurs SHENG realizowany będzie we współpracy NCN z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Do konkursu będą mogli przystąpić wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. W konkursie SHENG finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 

Terminy

  • ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2018 r.
  • termin składania wniosków: 17 września 2018 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2019 r.
  • początek realizacji projektów: czerwiec 2019 r. (polskie zespoły naukowe), lipiec 2019 r. (chińskie zespoły naukowe)

 

Szczegółowe informacje: tutaj

 

UWAGA: Ostateczne warunki konkursu SHENG zostaną ogłoszone w czerwcu 2018 r.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:14 - Urszula Czyżewska