Nabór wniosków badawczych APLHORN był skierowany do polskich zespołów badawczych, które zamierzają realizować wysokiej jakości, nowatorskie badania naukowe we współpracy z partnerami szwajcarskimi. W ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki oraz Swiss National Science Foundation naboru, znaczący sukces odniosła dr Magdalena Szubielska z Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL. Jest ona współautorką jedynego projektu, który uzyskał dofinansowanie w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w pierwszej edycji dwustronnego konkursu ALPHORN.

 

Projekt pn. „Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego” będzie realizował zespół pod kierunkiem dr Magdaleny Szubielskiej we współpracy z naukowcami z zespołu dr Wenke Möhring z Universität Basel (Szwajcaria).

 

Projekt będzie realizowany od października 2020 do 30 września 2022 a wartość dofinansowania projektu wynosi 610 348,00 zł.

 

Obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL.

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020, godz. 14:29 - Maria Mazurek-Olszowa