Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, kadencja 2020-2024:

 1. dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL - prodziekan - przewodniczy komisji
 2. dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL -prodziekan
 3. prof. dr hab. Marek Pawlak - koordynator kierunku zarządzania
 4. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL - koordynator kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 5. dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL - koordynator kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne (dyscyplina socjologia)
 6. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL - koordynator kierunku pedagogika
  specjalna
 7. dr Marta Buk-Cegiełka - koordynator kierunku pedagogika przedszkolna i
  wczesnoszkolna
 8. dr Andrzej Januszewski - koordynator kierunku psychologia
 9. dr Paweł Kot - koordynator kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne
  (dyscyplina psychologia)
 10. dr Katarzyna Lenart-Kłoś - koordynator kierunku praca socjalna oraz praca
  socjalna i ekonomia społeczna
 11. dr Agnieszka Linca-Ćwikła - koordynator kierunku pedagogika
 12. dr Małgorzata Szyszka - koordynator kierunku socjologia
 13. dr Agnieszka Zaręba - koordynator kierunku stosunki międzynarodowe
 14. mgr Zbigniew Błasiak - koordynator kierunku ekonomia
 15. prof. dr hab. Marian Żukowski - przedstawiciel dyscypliny ekonomia
 16. dr hab. Bogdan Rożnowski, prof. KUL - przedstawiciel dyscypliny psychologia
 17. ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL - przedstawiciel dyscypliny pedagogika
 18. dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL - przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce
 19. dr hab. Dariusz Wadowski - przedstawiciel dyscypliny nauki o mediach
 20. dr hab. Monika Adamczyk - przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne
 21. dr Agata Celińska-Miszczuk - przedstawiciel pracowników dydaktycznych
 22. dr Piotr Mamcarz - przedstawiciel kierowników studiów doktoranckich
 23. mgr Agata Tymicka - przedstawiciel doktorantów
 24. Marcin Mazurek - przedstawiciel studentów
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021, godz. 08:07 - Maria Mazurek-Olszowa