FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA KUL

studia drugiego stopnia

 


W programie specjalizacji oferujemy następujące zajęcia:

 

 • Teoria przekładu - 60 godz.
 • Pisemne tłumaczenie tekstów ekonomicznych i prawnych - 30 godz.
 • Tłumaczenie tekstów turystycznych - 15 godz.
 • Tłumaczenie filmowe - 30 godz.
 • Tłumaczenie dokumentacji celnej - 30 godz.
 • Tłumaczenie tekstów literackich - 30 godz.
 • Tłumaczenie ustne konsekutywne - 30 godz.
 • Organizacja pracy tłumacza - 15 godz.
 • Stylistyka języka polskiego - 30 godz.
 • Podstawowe zagadnienia marketingowe - 15 godz.
 • Podstawowe zagadnienia prawne - 15 godz.
 • Ochrona własności intelektualnej - 15 godz.
 • Praktyki tłumaczeniowe - 150 godz.

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2015, godz. 22:58 - Monika Grygiel