Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Szef poza zespołem

·          Konsekwencje psychologicznego oddalenia szefa

·          Dlaczego szefowie oddalają się od podwładnych?

·          Jak zbliżyć się do pracowników?

Rozdział 2. Brak charyzmy

·          Gdy szefowi brakuje charyzmy

·          Co osłabia charyzmę szefa?

·          Jak kształtować charyzmę?

Rozdział 3. Hiperkontrola

·          Symptomy hiperkontroli

·          Kiedy monitoring jest destrukcyjny?

·          Przyjazny monitoring

Rozdział 4. Tajemnice i plotki

·          Firmowe plotki i pogłoski

·          Dlaczego pracownicy plotkują?

·          Okiełznać pogłoskę

Rozdział 5. Nieomylność i wszechwiedza

·          Kłopotliwa krytyka

·          Źródła oporu przed krytyką

·          Asertywne przyjmowanie krytyki podwładnych

Rozdział 6. Bezkres obowiązków

·          Problemy z zakresem obowiązków

·          Przyczyny trudności z zakresem obowiązków

·          Lepszy zakres obowiązków

Rozdział 7. Nierówne traktowanie

·          Bolesny brak równości

·          Powody nierównego traktowania

·          Co zrobić, żeby grać fair?

Rozdział 8. Problemy z docenianiem

·          Syndrom niedocenianego pracownika

·          Dlaczego docenianie podwładnych jest takie rzadkie?

·          Jak właściwie doceniać pracowników?

Rozdział 9. Krytyka

·          Dobra krytyka nie jest zła

Rozdział 10. Kłamstwo

·          Firmowe kłamstwa i kłamstewka

·          Skutki kłamstwa

·          Czy można pracować bez kłamstw?

Rozdział 11. Manipulacja

·          Gdy pracownicy zdemaskują Machiavellego

·          Co szefów skłania do manipulacji?

·          Jak wywierać wpływ bez manipulacji?

Rozdział 12. Przemoc

·          Kiedy jesteś agresorem?

·          Płachta na byka

·          Czy masz cechy mobbera?

·          Spirala przemocy

·          Jak hamować agresywne tendencje?

Bibliografia

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2010, godz. 12:41 - Agata Błachnio