Spis treści

 

Wstęp

1. Studium przypadku jako metoda szkoleniowa

            1.1. Przypadek, opis przypadku, studium przypadku

            1.2. Warianty metody

                  1.2.1. Diagnoza problemu

                  1.2.2. Poszukiwanie rozwiązań

                  1.2.3. Ocena rozwiązań

            1.3. Zalety i wady studium przypadku

                  1.3.1. Mocne strony

                  1.3.2. Słabsze strony

            1.4. Analiza przypadku a inne metody szkoleniowe

      1.5. Etapy przygotowywania studium przypadku

2. Cele szkoleniowe osiągane dzięki analizie przypadku

            2.1. Rozwój umiejętności

2.2. Poszerzanie wiedzy

2.3. Formowanie i zmiana postaw

            2.3.1. Kształtowanie postaw w studium przypadku

            2.3.2. Opis przypadku jako narzędzie perswazji narracyjnej

            2.3.3. Perswazja retoryczna w studium przypadku

3. Opisy przypadków i ich przygotowanie

            3.1. Wybór przypadku do analizy

                  3.1.1. Atrakcyjność przypadku

                  3.1.2. Reprezentatywność przypadku           

      3.2. Opracowanie opisu przypadku

                  3.2.1. Typy opisów przypadku

                  3.2.2. Narracja jako dobry opis przypadku    

                  3.2.3. Źródła opisów przypadków

                             3.2.3.1. Korzystanie z gotowych opisów przypadków

                             3.2.3.2. Samodzielne opracowanie opisu przypadku

4. Projektowanie sesji szkoleniowej z zastosowaniem studium przypadku

            4.1. Opracowywanie instrukcji do studium przypadku

                  4.4.1. Instrukcja dla uczestników szkolenia

                  4.4.2. Instrukcja dla osób prowadzących szkolenie

            4.2. Dodatkowe prace przygotowawcze

5. Stosowanie studium przypadku

            5.1. Studium przypadku a proces rozwiązywania problemu

                        5.1.1. Fazy cyklu rozwiązywania problemu

                        5.1.2. Kolejne kroki analizy przypadku

            5.2. Sposoby stosowania metody studium przypadku

                  5.2.1. Sesja szkoleniowa z wykorzystaniem studium przypadku

                  5.2.2. Analiza przypadku jako metoda egzaminacyjna

6. Problem skuteczności studium przypadku

            6.1. Analiza przypadku jako indywidualne doświadczenie uczestników

                  6.2. Zasady właściwego stosowania studium przypadku

            6.3. Maksymalizowanie efektu nauczania

                        6.3.1. Trudności korzystania z własnych doświadczeń

                        6.3.2. Wzmacnianie siły transferu – więcej niż jedno studium przypadku

Bibliografia

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2010, godz. 12:43 - Agata Błachnio