Data spotkania: 24 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych

 

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

Formularz należy uzupełnić, zapisać/wydrukować, przesłać formularz/skan na adres: projects@kul.pl lub złożyć w biurach CTW 9-10.

Serdecznie zapraszamy doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych KUL do uczestnictwa w "Dniu z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej" w Lublinie, które odbędzie się 24 października br. w CTW-113. Na spotkaniu zostaną przedstawione aktualne i przyszłe programy NAWA adresowane do naukowców i instytucji szkolnictwa wyższego.

 

Program spotkania:

11.00 - 11.15 Otwarcie spotkania: Władze KUL, Łukasz Wojdyga - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

11.15 - 11.30 Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą; Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia Programy dla naukowców - Anna Chylak - Pion Komunikacji i Promocji, NAWA

 

11.30 – 12:00 Program im. Iwanowskiej, Polskie Powroty, Program im. Bekkera – średniookresowa mobilność naukowców, Wymiana osobowa w ramach współpracy bilateralnej, Zapowiedź programów zaplanowanych na 2019 r. - Paweł Kurzyński - Pion Programów dla Naukowców, NAWA

 

PYTANIA

 

12:00 – 12:15 Oferta stypendialna Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji - Katarzyna Tyczko - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

12.15 – 12.45 PRZERWA KAWOWA

 

12.45  - 13.40 Nowoczesna Promocja Zagraniczna, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, Program PROM - wymiana stypendialna doktorantów i naukowców, International Alumni, STER -Stypendia doktoranckie dla cudzoziemców - Anna Balcerzak-Raczyńska - Pion Programów dla Instytucji, NAWA

 

PYTANIA

 

13.45 – 14:00 Zakończenie i podsumowanie

 

FOTORELACJA (link)

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 07:44 - Urszula Czyżewska