Dnia 22 października Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowało spotkanie z Panem redaktorem Piotrem Zychowiczem. Podczas spotkania miała miejsce dyskusja nad najnowszą książką Pana Zychowicza pod tytułem "Opcja niemiecka. Czyli jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą".

Autor: Rajmund Malinowski
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2014, godz. 19:46 - Rajmund Malinowski